Het nut van afval scheiden: "Een wassen neus"

UTRECHT - Voor Schoon Utrecht duikt RTV Utrecht in de wereld van het afval. Vandaag zoeken we uit wat er gebeurt met ons afval nadat het is ingezameld. En of afval scheiden eigenlijk wel zin heeft. Want het kijkers- en luisteraarspanel van RTV Utrecht twijfelt daar over.
Een kwart van de panelleden zegt het afval niet te scheiden. Ze vinden het bijvoorbeeld te veel werk of hebben geen vertrouwen in het ophaalsysteem. "Het scheiden van afval in Nederland is een wassen neus." In het panel zitten kijkers en luisteraars van RTV Utrecht. Aan dit onderzoek deden meer dan 700 mensen mee.
Je gemeente zorgt voor de inzameling van het afval. Wat er daarna mee gebeurt ligt in handen van de AVU, de Afval Verwerking Utrecht. Alle gemeenten in de provincie zijn hierbij aangesloten. Gemeenten zamelen in, AVU sluit contracten met vervoerders en verwerkers om ervoor te zorgen dat het afval op zijn plek komt en waar mogelijk wordt hergebruikt.

VERBRANDEN IS DUUR

Uit het panelonderzoek blijkt dat er twijfels zijn over de zin van dat afval scheiden. "Het scheiden van afval is volgens mij in heel Nederland nog een wassen neus, we denken dat we goed bezig zijn maar uiteindelijk belandt het meeste vuil bij de verwerkers op één grote hoop", zegt een panellid.
Over die uitspraak kan Frans van Dijk van AVU kort zijn: "Absoluut niet waar." Het zou volgens hem ook helemaal niet slim zijn, om het afval gescheiden in te zamelen om het dan weer op één grote hoop te gooien. "Dat is heel veel moeite voor weinig resultaat. Wij proberen zo min mogelijk te verbranden."
Verbranden is namelijk duur. Het levert nog wel wat op, in de vorm van energie, maar door de hoge belasting op het verbanden van vuil blijft daar niet veel meer van over. Per jaar produceert de provincie Utrecht zo'n 160.000 ton aan restafval, dat is inclusief het grof vuil als bankstellen en andere dingen die niet in een container passen. Al dat afval wordt verbrand.

SCHEIDEN BIJ DE BRON

Het restafval is de grootste afvalstroom in de provincie, daarna komen GFT-afval en oud-papier. Die afvalstromen kunnen gerecycled worden. Van het GFT maak je bijvoorbeeld compost, en van het papier wordt weer nieuw papier gemaakt. Maar dan moet het wel schoon blijven. Te veel ander afval in het GFT-afval en er kan geen compost meer van worden gemaakt.
Dat is dan ook de reden dat AVU ervoor pleit dat burgers hun afval zelf scheiden, dat wordt ook wel brongescheiden afval genoemd. Hoewel Frans van Dijk benadrukt dat AVU geen beleidsmatige invloed uitoefent, zijn de voordelen voor het zelf scheiden van afval groot. "Brongescheiden stromen leveren meer geld op. Het raakt minder vervuild dan met nascheiden. Dan is het papier en GFT niks meer waard." Bij nascheiden gaat het afval in een grote container en wordt het achteraf gescheiden.

MEER ZELF DOEN, TOCH DUURDER

Het is een frustratie van een aantal panelleden. Zij zijn thuis drukker dan ooit met het afval scheiden, maar de kosten gaan niet omlaag. "Papieren afval wegbrengen, glas in glasbakken doen, terwijl de kosten alleen maar stijgen. De balans raakt zoek op deze manier."
De AVU bepaalt niet wat de burger moet betalen voor hun afval, maar zij sturen gemeenten wel de rekening voor de verwerking van het afval. Frans van Dijk snapt wel dat de kosten voor de burger niet dalen. "De verwerking wordt steeds duurder. Het transport wordt duurder, de verbranding wordt duurder. Maar ondertussen merk je dat die stijging wel steeds minder snel oploopt."
Volgens Van Dijk kan steeds betere bronscheiding ervoor zorgen dat op de lange termijn de kosten niet meer stijgen. Dat leidt er bijvoorbeeld toe dat er minder restafval is, en dat de dure verbrandingsmethode minder hoeft te worden toegepast.
Gemeenten zien dat ook en hebben als doelstelling om in 2050 geheel restafvalvrij te zijn. Of dat haalbaar is, daar twijfelt Van Dijk aan. "Ik zou bijvoorbeeld niet weten wat je met een stofzuigerzak moet. Als er nog stofzuigerzakken zijn. Dan is er nog restafval."
De meeste winst valt vooralsnog te halen in het scheiden van afval, want dat het kan, bewijst de glasbak. "Dat is helemaal ingeburgerd, niemand vindt het raar dat je glas zelf naar een container moet brengen."
Verslaggever Lisanne Rutgers zoekt uit wat er met het afval van de milieustraat gebeurt

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.