Omwonenden Bisonspoor vrezen parkeerdruk vanwege nieuwbouw

© Artist impression
MAARSSEN - Inwoners van Maarssen kunnen vandaag voor het laatst reageren op het plan om van de oude parkeerplaats aan het Bisonspoor twee woontorens te maken. Sommige bewoners zijn kritisch.
Op parkeerterrein P2 is straks ruimte voor 350 woningen. Op de parkeerplaats achter de Hema wordt verder een laaddock gebouwd voor de aanvoer van spullen voor het winkelcentrum. Daarbovenop komt nog een extra bouwlaag. In totaal gaat het om 4000 vierkante meter aan commerciële ruimte.

KRITIEK

Niet iedereen is blij met de plannen. Omwonenden vrezen verkeersoverlast in de omgeving en maken zich zorgen over het aantal beschikbare parkeerplaatsen. Volgens het bewonersplatform Maarssens Overleg Leefklimaat (MOL) zijn er straks 625 parkeerplaatsen nodig, maar in het plan zijn er maar 200 in een eigen parkeergarage opgenomen.
De PvdA in Stichtse Vecht snapt de kritiek van bewoners wel. "Met het realiseren van extra woningen verdwijnen er 250 openbare parkeerplekken. In de nieuwe parkeergarage moet je na vier uur parkeren gaan betalen, daarom voorzien wij druk in de omliggende wijken", aldus PvdA-fractievoorzitter Maarten van Dijk.

HOOGTE

Ook zijn sommige bewoners niet blij met de mogelijke hoogte van de woontorens. De gemeenteraad ging eerder akkoord dat het gebouw maximaal 70 meter hoog mag worden. "Op dit moment is de bouw aan het Bisonspoor maximaal 40 meter hoog. Wij hebben bij het stedenbouwkundig kader dan ook tegen de 70 meter hoge woontorens gestemd. Voor ons geen Dubai aan de Vecht."

SOCIALE HUUR

Sommige politieke partijen willen sociale woningbouw in de woontorens. Volgens de PvdA is er maar 15 procent toegezegd, maar dat is minder dan in het coalitieakkoord is afgesproken. Daarin staat dat de gemeente wordt gevraagd om op zoek te gaan naar locaties in alle kernen van Stichtse Vecht waar 30 procent sociale woningbouw gerealiseerd kan worden.
Of de woontorens er daadwerkelijk komen is nog onduidelijk. Onduidelijk is nog of er zienswijzen zijn ingediend en of het bestemmingsplan dus nog wordt gewijzigd. Volgens bewonersplatform MOL vindt er binnenkort ook nog een gesprek plaats met de wethouder over de klachten over de parkeerdruk.

REACTIE

Vastgoedbedrijf Winter Trust B.V. stelt in een reactie op de parkeerkritiek: "Bij het begin van de ontwikkelplannen van Bisonspoor hebben we door een extern en onafhankelijk bureau onderzoek laten uitvoeren naar onder meer de daadwerkelijke parkeerdruk- en behoefte. Dit heeft geleid tot de realisatie van een nieuwe parkeergarage met ruim 1.100 parkeerplaatsen die het hele Bisonspoor gebied kan bedienen."
Winter Trust wijst er daarnaast op dat in de nieuw te bouwen woongebouwen ook nog circa 200 parkeerplaatsen voor de nieuwe bewoners worden gerealiseerd. "Deze parkeerfaciliteiten samen vervullen de totale behoefte aan parkeerplaatsen, rekening houdend met de huidige situatie en de toekomstige woningbouwontwikkeling. In andere woorden: de overcapaciteit in de recent geopende nieuwe parkeergarage wordt onder andere aangewend voor de nieuwe woongebouwen en commerciële ruimte. De bewoners zullen in de toekomst kunnen kiezen uit parkeren onder het gebouw of in de nieuwe hoofd parkeergarage."
Winter Trust is van plan om meer dan driehonderd woningen toe te voegen. Daarbij wil het bedrijf onder meer voorzien in de grote behoefte aan woningen in het middensegment van de huurmarkt. "Dit is juist nodig voor een goede doorstroming op de woningmarkt, wat met name in het lagere segment ruimte creëert. Door deze impuls aan het middensegment wordt een oplossing geboden wordt voor het probleem van het zogenaamde 'scheef wonen'."
Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over de 30 procent sociale woningbouwregel. "Op grond van deze afspraken, in lijn met het vastgestelde ambitiedocument (december 2016) en de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Stichtse Vecht en de ontwikkelaar (januari 2018), geldt dat voor dit metrage geen sociale woningbouw wordt gerealiseerd. Voor het metrage voor boven de 12.000m² is Winter Trust gehouden tenminste 30% sociale woningbouw te realiseren."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.