Ook in Utrecht flink meer studenten

© RTV Utrecht
UTRECHT - Het aantal nieuwe instromers aan de Universiteit Utrecht is dit jaar flink toegenomen in vergelijking met vorig jaar. Toch is de UU, in tegenstellig tot studentenvakbond ISO, niet bang dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit gaat.
In Utrecht is de stijging van het aantal ingeschreven studenten in collegejaar 2018-2019 met 2,7 procent minder groot dan de landelijke stijging van 5 procent, blijkt uit voorlopige cijfers van de Vereniging van Samenwerkende Universiteiten (VSNU). "Dat laat onverlet dat het aantal studenten dat zich bij ons heeft ingeschreven - de instromers aan de universiteit - ook bij ons wel flink is toegenomen in vergelijking met vorig jaar", vertelt Maarten Post van de UU.
"Dat komt omdat er meer studenten zijn ingestroomd dan vorig jaar. Bij de Universiteit Utrecht is de instroom van nieuwe studenten met 10 procent gestegen ten opzichte van 2017-2018. Er zijn 8.004 studenten gestart. In zowel de bachelorfase als in de masterfase is het aantal nieuwe studenten gestegen."

BACHELOR EN MASTER

Met name de opleidingen Literatuurwetenschap, Communicatie- en informatiewetenschappen en Media en cultuur zijn populair, aldus Post. "In de bachelor is bij de faculteiten Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen de grootste stijging zichtbaar."
In de masterfase is vooral bij de faculteit Bètawetenschappen een stijging ten opzichte van het vorige collegejaar te zien. Post: "Alle masteropleidingen binnen de faculteit ontvangen meer studenten dan vorig jaar, maar de opleidingen Mathematical Sciences, Computing Science, Environmental Biology en Science and Business Management groeien het sterkst."

INTERNATIONALE STUDENTEN

Bij de UU staan er nu in totaal 31.638 studenten ingeschreven. Post: "De groei heeft voor een deel te maken met een grotere instroom van buitenlandse studenten. Er hebben zich 886 masterstudenten en 410 bachelor ingeschreven. Het totaal percentage internationals ligt nu aan de UU op 9 procent. Het streven is om 10 procent internationale studenten te hebben in 2020."
In totaal studeren er dit jaar bijna 290.000 studenten aan een universiteit in ons land, het hoogste aantal ooit. Een jaar eerder waren dit er 273.000. Inmiddels is het aantal buitenlandse studenten toegenomen tot 55.000.

ZORGEN OVER KWALITEIT

Volgens VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg is de sterke groei een zorgelijke ontwikkeling. Daardoor komen universiteiten verder onder druk te staan. "Hierdoor zullen er nog grotere tekorten ontstaan in het wetenschappelijk onderwijs. De signalen over werkdruk in het onderwijs, ook op universiteiten, moeten zeer serieus genomen worden", aldus Duisenberg.
Ook studentenvakbond ISO voorziet dat de kwaliteit van het onderwijs hierdoor achteruit gaat. "Groei kent ook zijn grenzen, helemaal wanneer universiteiten en hogescholen de hoge aantallen niet aankunnen. Nu al zitten studenten op de trappen tijdens hoorcollege", zegt voorzitter Tom van den Brink. "Het mag niet zo zijn dat studenten gebukt gaan onder verkeerde inschattingen en bezuinigingen. Kwaliteit moet altijd voorop staan."
"In het algemeen geldt dat als het aantal studenten toeneemt en de bekostiging per student niet toeneemt of zelfs daalt, je goed moet opletten dat de kwaliteit niet onder druk komt te staan", merkt Post op. "Je ziet in Utrecht dat er sprake is van een stijging, maar gelukkig wel een geleidelijke stijging. Dus ik denk dat wij die kwaliteit op dit moment wel kunnen waarborgen."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.