RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

- advertentie -
- advertentie -

Twee derde mariniers vertrekt als de kazerne verhuist van Doorn naar Vlissingen

DOORN - Twee derdevan de mariniers verlaat het Korps alshun kazerne van Doorn naarVlissingen verhuist. RTV Utrecht heeft in een WOB-verzoek de exacte cijfers opgevraagduiteen onderzoek van Defensie naar de verhuisbereidheid. Daaruit blijkthoe groot de onvrede op dit moment is en dateen totale leegloop dreigt.

De kazerneverhuizing leidt al lange tijd tot onrust.Mariniers willen hun sociale netwerk niet kwijt, vrezendat hun partners in Vlissingen geen werk kunnen vinden en dat ze een koophuis in Zeeland nooit meer kunnen verkopen. Ook zouden er op de nieuwe locatie te weinig schietbanen zijn en kan er wegens geluidsoverlast maar beperkt worden geoefend. In septemberliet staatssecretaris Barbara Visserin een Kamerbriefdoorschemeren dat"veel mariniers Defensie overwegen te verlaten" als ze in Zeeland gestationeerd worden.

VERTREKKEN
Het onderzoek naar de verhuisbereid laat nude precieze cijfers zien. Op de stelling "Ik zal vertrekken bij operationele eenheden mariniers als ik in Vlissingen word geplaatst"reageert 68 procentvan de ondervraagden bevestigend.51 procent is heter'helemaal mee eens' zijn, 17 procent is het er 'mee eens'. Slechts 16 procentis het er niet (9 procent)of helemaal niet mee eens (7 procent). De overige 16 procentheeft geen mening.

Duizend mariniers deden mee aan het onderzoek. Er is ook gevraagd wat Defensie moet doen om de mariniers te behouden. Van de 527 mariniers die de vraag beantwoordden, trapten215 mannen een open deur in:het zou helpen als de kazerne in Doorn blijft. Ook de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandighedenzijn voor veel mariniers een probleem.

UITSTROOM
De uitstroom van mariniers is nu al hoog. Inseptember van dit jaar waren inmiddels157 mannen vertrokken, meer danin heel 2017. In de cijfers die RTV Utrecht nuin handen heeft gekregen, blijkt waarom: 71 procent geeft aan dat de verhuizing naar Vlissingeneen reden is. Ter vergelijking: in 2015 speelde dat een stuk minder. Toen gaf34 procent dat als reden op.

Inde opgevraagde enqute vraagt Defensie ook aan de werknemers of zedenken aan ander werk.Maar liefst twee derde (68 procent)van de mariniers denkterover om binnen of buiten Defensieiets anders te gaan doen.Defensiebreed is dat een stuk lager: 54 procent.

TWEEDE KAMER
De kazerneverhuizing zit muurvast op dit moment. Gesprekken tussen Defensie en de mariniers over hoe de kazerne eruit moet komen te zien, verlopen moeizaam. Als dat zo blijft, zit er een rechtszaak aan te komen. Tot begin van volgend jaar gebeurt er niets op het kazerneterrein in Vlissingen, om zo geen onomkeerbare stappen te zetten.

Ook in de politiek zijn er veel vragen en twijfels over de verhuizing. Eerder dit jaar waren mariniers in Den Haag om te praten met politici over de geplande verhuizing. "Het is een enorm aantal dat nu aangeeft niet te willen verhuizen naar Vlissingen", zegt verslaggever Marco Geijtenbeek. "Het is ook het nachtmerriescenario van de korpscommandant. Dat lichtte hij maanden geleden al eens toe in Den Haag. En daar wordt eigenlijk al een tijdje om de hete brij heen gedraaid. Heeft Vlissingen nou direct te maken met die uitstroom. Nu blijkt uit deze cijfers dus dat dat zo is en daar zullen ze iets mee moeten in Den Haag."

Begin november vergadert de commissie Defensie in de Tweede Kamer over de kwestie.

De ontwikkelingen rond de veelbesproken verhuizing van demarinierskazernezijn te volgen via onze tijdlijn.


Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.Lees ook
Nieuwsoverzicht

- advertentie -


- advertentie -
- advertentie -
- advertentie -