Stichtse Vecht wil statushouders geen voorrang meer geven bij zoektocht naar woning

Archieffoto.
Archieffoto. © RTV Utrecht
STICHTSE VECHT - Stichtse Vecht is één van de vier gemeenten die asielzoekers met een verblijfsvergunning geen voorrang meer willen geven als ze op zoek gaan naar een sociale huurwoning. Door een wetswijziging die het parlement in 2016 goedkeurde, is dat geen automatisme meer. Gemeenten mogen sinds vorig jaar beslissen of ze wel of geen voorrang geven aan statushouders.
Vluchtelingenwerk Nederland vindt het voornemen van Stichtse Vecht 'symboolpolitiek'. "Ik denk dat de gemeente met deze symbolische maatregel zichzelf in de voet schiet, want zij moeten nog steeds vluchtelingen huisvesten en heeft nu niet meer de urgentieregeling als instrument om hen die woningen te bieden", zegt Jasper Kuipers van Vluchtelingenwerk Nederland.
Want hoewel gemeenten zelf mogen beslissen om statushouders geen voorrang te geven hebben ze wél de plicht om asielzoekers met een verblijfsvergunning binnen een een bepaalde termijn te huisvesten. Kuipers: "Vluchtelingen laten zitten in een AZC is geen optie, een hele dure optie en bovendien heel slecht voor de integratie."

VOORRANG

In veruit de meeste Nederlandse gemeenten krijgen asielzoekers met een verblijfsvergunning nog steeds voorrang bij de zoektocht naar een sociale huurwoning, net als andere kwetsbare groepen. Slechts vier gemeenten zijn daadwerkelijk van plan hun beleid aan te passen, constateert de Volkskrant uit een rondgang langs 186 van de 380 gemeenten.
Castricum heeft besloten dat asielzoekers binnenkort geen voorrang meer krijgen op andere woningzoekenden. In Medemblik, Stichtse Vecht en Westland staat dezelfde maatregel in het lokale coalitieakkoord. Uit de inventarisatie van de krant blijkt dat het mogelijk wijzigen van de regels in zeker 26 andere gemeenten een discussiepunt is.

HUISVESTING

Toenmalig minister van Wonen Stef Blok wilde met de maatregel verdringing op de huurmarkt tegengaan. Gemeenten bleven wel verantwoordelijk voor de huisvesting van mensen die in Nederland mogen blijven. Zolang statushouders geen gewone woning hebben, verblijven ze in asielzoekerscentra, maar die zijn eigenlijk bedoeld voor asielzoekers die nog in de procedure zitten.
Wat Vluchtelingenwerk Nederland betreft is de afschaffen van het voorrangssysteem geen oplossing voor het tekort aan sociale woningen. Kuipers: "Ik begrijp het dilemma heel goed, maar door die vluchtelingen van de urgentielijst te halen gaat die alleenstaande moeder nog steeds die woning niet snel krijgen. Er moeten gewoon meer sociale woningen gebouwd worden voor iedereen, want daar is een groot tekort aan. Daarnaast moet er naar creatieve oplossingen worden gekeken voor het huisvestingsprobleem. Er staan genoeg kantoorpanden leeg, vast ook in Stichtse Vecht."
Reactie van de gemeente Stichtse Vecht: "We houden ons aan de wettelijke taakstelling, maar we willen statushouders geen voorrang meer geven ten opzichte van andere woningzoekenden. We zijn aan het onderzoeken hoe we statushouders gelijk kunnen stellen met andere woningzoekenden. Hierover volgen nog voorstellen vanuit het college van B&W aan de gemeenteraad."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.