Hard tegen hard in strijd om Leersumse stal

© Pixabay
LEERSUM - Boer Rik Wesseling uit Leersum wil zijn zes 'verouderde' stallen slopen en er een nieuwe, grotere, stal voor terugzetten. Er komen meer dieren en zijn bedrijf groeit uit tot 2,5 hectare. Een groep bewoners uit het dorp is daar fel op tegen. Dat blijkt wel tijdens een beeldvormende vergadering van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, waar de twee tot op het bot verdeelde partijen lijnrecht tegenover elkaar staan.
Het heeft alles te maken met het bestemmingsplan van boer Wesseling, dat hij in 2013 indiende. Wesseling wil af van zijn huidige stallen die 'oud en donker zijn en verouderde systemen hebben'. Hij zegt dat de nieuwe stal op alle vlakken beter is. Omwonenden hebben dan minder last van geur. Ook zou er minder uitstoot komen van ammoniak en fijnstof. "Daarnaast is het beter voor de dieren, die krijgen meer ruimte", aldus Wesseling.

UITSTOOT

Het klinkt rooskleurig, maar dat is het volgens de tegenpartij in de vorm van Ruud Schothorst van Bewonerscomité Leersum Zuid helemaal niet. Schothorst woont al veertig jaar in de buurt van het erf van de familie Wesseling en heeft het woonerf van de boer in een eerder stadium al zien uitbreiden van melkveehouderij naar varkens- en melkveehouderij. Daarna heeft hij meer last gekregen van de geur dat van het bedrijf afkomt. Schothorst vreest nog meer overlast met de komst van de nieuwe stal. Wesseling wil dan namelijk ook meer dieren huisvesten. Dat gaat volgens Schothorst ook meer geuren, ammoniak en fijnstof opleveren.
Het plan is naar de hand van Wesseling geschreven
Ruud Schothorst
Maar dat klopt niet, legt Wesseling uit. "Ik krijg op dat moment dan inderdaad meer dieren maar die stoten minder ammoniak af dan de dieren die ik nu heb waardoor de uitstoot ervan juist omlaag gaat. Omdat de nieuwe stal voorzien wordt van allerlei nieuwere technieken, gaat ook de uitstoot van fijnstof omlaag. De geurbelasting wordt bovendien met de helft verminderd."
Schothorst houdt voet bij stuk en vindt het rapport dat er nu ligt geen goede weerspiegeling van de werkelijkheid. "We mogen de cijfers niet inzien maar uit onze metingen komen heel andere resultaten naar voren. Wij hebben gevraagd om meer inzicht maar krijgen dat niet. Dat heeft de gemeente verboden. Bovendien is het hele plan geschreven door een partij die Wesseling zelf heeft ingehuurd. En wie betaalt, die bepaalt. Dus het plan is naar zijn hand geschreven."

BESTEMMINGSPLAN

De cijfers staan allemaal tot op de komma opgetekend in het bestemmingsplan waar Wesseling met, naar eigen zeggen, verschillende partijen waaronder de Provincie naar heeft gekeken. Dat ging akkoord met het plan dat er lag. Na wat aanpassingen is nu ook het college akkoord met het bestemmingsplan van Wesseling.
Het plan gaat tegen de Provinciale wet- en regelgeving in
Nicolette Buiter
Tot groot ongenoegen van ook Natuur- en milieufederatie Utrecht (NMU). Zij tekenden bezwaar aan op basis van de wet- en regelgeving van de Provincie. Volgens hen is in 2016 vastgesteld dat agrarische bedrijven die niet in een zogenaamd landbouwontwikkelingsgebied (LOG) liggen, niet groter mogen zijn dan 1,5 hectare. Als de nieuwe stal er straks komt, beslaat het terrein van Wesseling 2,5 hectare. Datzelfde terrein ligt niet in een LOG.
"Het is gewoon een heel ongunstige locatie", vertelt Nicolette Buiter van NMU. "Bovendien gaat het plan gewoon letterlijk tegen de wet- en regelgeving van de Provincie in. Het wordt namelijk veel te groot voor het gebied waarin het bedrijf zich bevindt. Straks is het één van de grootste van de provincie." Daar heeft Wesseling wel wat tegenin te brengen. "In 2007 heb ik namelijk het perceel van mijn buurman opgekocht. Daardoor beschik ik nu over twee percelen. Dat betekent dat ik eigenlijk nog wel tot 3 hectare mag gaan."
Het plan voldoet aan de eisen en normen die gesteld worden
Rob Jorg

KRITIEK

Dat het een bewogen vergadering was, weet ook wethouder Rob Jorg. Hij was erbij en zag beide partijen 'op een beschaafde manier en met luisterend oor' met elkaar praten. De kritiek op het plan begrijpt hij wel. Jorg: "De overbelasting is er nu ook al. Mensen zijn bang dat het door de uitbreiding erger wordt. Dat snap ik, aan de andere kant is het wel zo Wesseling op dit moment gewoon een vergunning heeft voor zijn bedrijf. Dat kun je niet zomaar terugdraaien. De paradox is dus dat als hij uitbreidt er allerlei maatregelen genomen worden waardoor de overbelasting minder wordt. Het is nog te hoog, maar wel veel minder."
Maar er krijgen ook meer mensen met de geur te maken, zegt Jorg. "Er komen een aantal hoge pijpen van 14 meter in de stal. Daardoor wordt de uitstoot hoger uitgeblazen waardoor mensen in de direct omgeving er minder last van hebben. Maar mensen uit de wijde omgeving gaan dan ook geur ervaren. Overigens ligt dat nog wel ruim binnen de gestelde normen."
"De gemeente kan niet nu ineens een enorme draai maken en het plan afwijzen of rigoureus laten aanpassen, dat zou niet betrouwbaar zijn", vervolgt hij. "Het plan voldoet aan de normen die gesteld worden. Wij moeten daar als college op letten en wij zien dat het plan voldoet."
Anders moeten mensen maar verhuizen
Rik Wesseling
Of het bestemmingsplan een akkoord gaat krijgen van de raad, durft Jorg niet te zeggen. "De raad kan verder kijken dan de wettelijke normen. Ik weet wel dat er veel kritiek is binnen de raad. Het is niet zeker dat ze dit plan zomaar overneemt."

RECHTSZAAK

Buiter heeft een advocatenkantoor ingeschakeld. Het Bewonerscomité Leersum Zuid deed hetzelfde. Beide advocatenkantoren zeggen dat als het plan van Wesseling doorgaat, er wetten overtreed worden. Als het plan door de raad goedgekeurd wordt, komt er een rechtszaak. Daar zijn beide partijen het over eens.
Wesseling is niet bang dat zijn plan wordt afgekeurd. Hij heeft er het volle vertrouwen in. "En anders moeten de importbewoners die het niet naar hun zin hebben maar weer verhuizen. Ik heb wel eens gezegd: wat moet je voor je huis hebben? Dan zet ik het daarna gewoon alsnog te koop. Dan komen er mensen die er wel met plezier wonen."
Op 19 november is er nog een oordeelsvormende bijeenkomst. Als dat goed gaat doet de raad op 29 november of tijdens de raadsvergadering van 3 december uitspraak.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.