Utrechtse raad wil klachten over Veilig Thuis horen

© RTV Utrecht
UTRECHT - Diverse Utrechtse partijen maken zich ernstig zorgen over het functioneren van Veilig Thuis en SAVE. Ze doen een oproep aan gezinnen met klachten om die naar de Utrechtse gemeenteraad te sturen.
Het afgelopen jaar heeft RTV Utrecht diverse verhalen gebracht met klachten over misstanden bij de organisaties die hulp bieden bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij de Utrechtse PVV zijn die signalen ook binnen gekomen, zegt fractieleider Henk van Deún.
"We hebben heel veel mails ontvangen van mensen die zich ernstig zorgen maken over hun kinderen. En over de wijze waarop SAVE en Veilig Thuis Utrecht opereren in de stad. Die signalen komen van ouders, en ook van opa's en oma's. Maar die signalen komen zelfs van andere hulpverleners. Het zijn teveel klachten om het niet op te pakken, dit kunnen we niet laten lopen. Wij zijn er per slot van rekening voor de burgers."

ZORGELIJKE SIGNALEN

Ook bij de PvdA zijn de klachten inmiddels bekend. Raadslid Hester Assen: "Alle signalen zijn er die aangeven dat er iets niet goed gaat bij Veilig Thuis en SAVE. Eigenlijk ben ik nu al geneigd om de noodklok te luiden op basis van die signalen. Maar het lijkt me beter om eerst alle partijen rond te tafel te krijgen en aan een oplossing te werken."
De VVD maakt zich eveneens grote zorgen en stelde tijdens de begrotingsbehandeling al vragen aan wethouder Victor Everhardt (D66). Fractievoorzitter Dimitri Gilissen: "Ook wij krijgen zorgelijke signalen binnen, voorbeelden dat SAVE en Veilig Thuis niet opgewassen zijn voor de taak die ze hebben."

ZWARTBOEK

De PVV roept Utrechters op om hun klachten met de partij de delen. Van Déun: "Mensen, kom maar, meld het maar. Wij zitten te wachten op heel veel ervaringen. Wij willen eerst gaan inventariseren, wat is er nou precies aan de hand in Utrecht. Dan willen we alles bundelen, noem het een zwartboek. En dan gaan we kijken wat we daarmee kunnen in de Utrechtse politiek en naar SAVE en Veilig Thuis toe."
Als er genoeg klachten binnenkomen wil de partij een raadsinformatiebijeenkomst organiseren. Dat is een vergadering waar raadsleden praten met burgers en organisaties. Hester Assen van de PvdA sluit zich bij dat voorstel aan: "Dan kunnen we klagers aan het woord laten, maar ook hulpverleners, en natuurlijk Veilig Thuis en SAVE zelf. Maar daarnaast roep ik mensen op om hun klachten met ons te delen. Ik wil dat de hele gemeenteraad, en niet specifiek de PVV of de PvdA ervaringen van mensen horen. Ik zou graag zien dat mensen hun verhaal zo feitelijk mogelijk uiteenzetten en naar ons sturen. Met dat soort verhalen kunnen we echt wat."

AAN DE TAND VOELEN

Ook de VVD voelt wel wat voor zo'n bijeenkomst. Dimitri Gilissen: "Er is reden genoeg om ze aan de tand te voelen. Dat signaal is eerder ook aan wethouder meegegeven om de zorg van de raad over te brengen. Maar het lijkt mij goed dat de organisaties zelf aan de raad komen uitleggen hoe ze de veiligheid van kinderen weten te borgen. Wat de VVD betreft mag de veiligheid van kinderen nooit in het geding zijn en ligt er een zware taak en verantwoordelijkheid bij deze organisaties."
Binnen de Utrechtse raad lijkt zich een grote meerderheid af te tekenen die voor een raadsinformatiebijeenkomst is, zegt de PvdA. Henk van Déun vraagt tenslotte om niet over één nacht ijs te gaan: "Het moet heel zorgvuldig, omdat kinderen en kwetsbare mensen bij betrokken zijn."

JEUGDBESCHERMING

Veilig Thuis is een fusie van het voormalig Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het steunpunt Huiselijk Geweld. Elke regio in Nederland kent zijn eigen Veilig Thuis. In de provincie Utrecht is de organisatie ondergebracht bij Samen Veilig Midden Nederland (SVMN). Deze laatste organisatie biedt ook jeugdbescherming aan onder de naam SAVE.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.