Waarom Leersumse boer van wethouder mag uitbreiden (ook al gaat dat tegen de nieuwe regels in)

De boerderij op de Nieuwe Steeg in Leersum.
De boerderij op de Nieuwe Steeg in Leersum. © RTV Utrecht
LEERSUM - Een Leersumse boer wil zijn boerderij uitbreiden, en wordt daarin gesteund door de wethouder, terwijl die uitbreiding volgens de huidige regels van de provincie eigenlijk niet mag. Het is een opmerkelijke zaak die speelt rond de plannen van de boer, vooral omdat omwonenden en een natuurvereniging zich heftig verzetten. RTV Utrecht legt uit hoe het komt dat een wethouder zich inzet voor een uitbreiding die eigenlijk niet (meer) mag.
De onenigheid in Leersum gaat over het plan van boer Wesseling om zes verouderde stallen aan de Nieuwe Steeg in Leersum te vervangen door één grote nieuwe stal. Daar is hij al jaren mee bezig.
In het plan van de boer worden twee percelen van 1,5 hectare samengevoegd tot één bedrijf van 2,5 hectare. Daarvoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Maar volgens de huidige provinciale ruimtelijke verordening mag één bedrijf maximaal 1,5 hectare groot zijn. Die regels werden in 2016 ingevoerd.
Als de aanvraag van de boer nu zou worden gedaan, zou die dus waarschijnlijk worden afgewezen. Maar de boer deed zijn aanvraag in een overgangsperiode voor de huidige regels werden ingevoerd. Toen zijn er ook afspraken over de bouw van de grote stal gemaakt tussen de gemeente en de boer.
Wethouder Rob Jorg (VVD) van Utrechtse Heuvelrug: "Het is toen mede op verzoek van de provincie geweest dat het is samengevoegd. Toen het bestemmingsplan bij de provincie kwam, heeft de provincie ook geen, zoals dat formeel heet, zienswijze ingediend. Dus daarmee kun je concluderen dat de provincie zich daar toen bij heeft neergelegd."

TEGENSTANDERS

Omwonenden van het bedrijf aan de Nieuwe Steeg verzetten zich tegen de komst van de grote stal. Zij vrezen voor stankoverlast en gezondheidsrisico's, ook al zegt de boer dat hij hier maatregelen tegen gaat treffen.
De tegenstanders wijzen ook naar de nieuwe provincieregels uit 2016. Maar de wethouder vindt dat de gemeente zich aan de eerder gemaakte afspraken met de boer moet houden: "Ik denk dat de boer daar ook wel van mag uit gaan als hij afspraken maakt in de voorbereiding. Als hij iets doet op verzoek van twee overheden, en dat de overheden dan gaandeweg de regels veranderen: dat is natuurlijk een rare situatie voor iedereen, of je nou boer bent of ondernemer of inwoner."

GEMEENTERAAD GAAT STEMMEN

De gemeenteraad zal moeten stemmen over het nieuwe bestemmingsplan dat de uitbreiding mogelijk maakt. Maar of de raad instemt of niet, uiteindelijk denken zowel de gemeente als de provincie dat de zaak voor de rechter zal eindigen.
Een woordvoerder van de provincie: "De provincie is in dit geval en op dit moment niet aan zet. Het is nu primair aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen over het al dan niet vaststellen van het bestemmingsplan. In beide gevallen lijkt het er op dat dan de gang naar de rechter wordt gemaakt."

NAAR DE RECHTER

Omwonenden van de Nieuwe Steeg in Leersum en de Natuur- en milieufederatie Utrecht (NMU) hebben al aangekondigd dat zij naar de Raad van State zullen stappen als de gemeente instemt met het plan voor de uitbreiding. Zij zullen dan vragen of de bestuursrechter het bestemmingsplan wil afwijzen omdat het niet aan de nieuwe provincieregels uit 2016 voldoet.
Mocht de gemeenteraad besluiten niet in te stemmen met het bestemmingsplan, dan zal juist de boer naar de Raad van State stappen. Hij zal dan eisen dat de gemeente zich aan de afspraken houdt die werden gemaakt volgens de oude regels.
Het zou dus kunnen dat de Raad van State het bestemmingsplan waarover binnenkort wordt gestemd uiteindelijk naar de prullenbak verwijst. Toch wil de wethouder doorzetten: volgens hem is de de boer ook bereid dat risico te nemen.

STEMMEN EN PLANNING

Uit een rondje bellen van RTV Utrecht langs de politieke partijen in Utrechtse Heuvelrug wordt duidelijk dat er nog druk wordt overlegd over hoe elke partij zal stemmen.
Op 19 november is er een oordeelsvormende bijeenkomst. Voorlopig bestaat de planning eruit dat de gemeenteraad op 29 november of tijdens de raadsvergadering van 3 december over het bestemmingsplan zal stemmen.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.