"Zet mysteryguests in op Utrechtse arbeidsmarkt"

© RTV Utrecht
UTRECHT - Utrecht moet mysteryguests inzetten op de Utrechtse arbeidsmarkt. Dat wil de lokale fractie van DENK. De partij heeft dat voorgesteld bij de behandeling van de gemeentebegroting.
Met de mysteryguests moet discriminatie op de arbeidsmarkt worden aangetoond. De nepsollicitanten zouden vooral ingezet moeten worden bij uitzendbureaus en detacheringbureaus. Volgens DENK worden met name werknemers van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse afkomst gediscrimineerd. De partij vraagt het college om met een voorstel te komen.
Volgens de wethouder worden er al gesprekken gevoerd met uitzendbureaus over discriminatie op de arbeidsmarkt en loopt er een onderzoek. Komend voorjaar worden de resultaten daarvan bekend. Later vanavond stemt de gemeenteraad over het voorstel van de partij. Het lijkt erop dat er een meerderheid voor is, want er is steun van D66 en GroenLinks.

BETAALD PARKEREN

DENK deed vandaag meer opmerkelijke voorstellen. Zo wil de partij een draagvlakmeting in gebieden waar betaald parkeren al is ingevoerd. Tot op heden worden er alleen draagvlakmetingen gedaan voorafgaand aan de invoering van betaald parkeren.
Met een dergelijk voorstel wordt de deur op een kier gezet om betaald parkeren in delen van de stad weer af te straffen. Dit plan van DENK zal het aan het eind van de avond bij de stemmingen hoogstwaarschijnlijk niet halen.

DEMONSTRATIEVERBOD PEGIDA

Daarnaast wil DENK een nadrukkelijk verbod op demonstraties van Pegida in de buurt van moskeeën. Ook dit voorstel kan niet op veel steun van de Utrechtse gemeenteraad rekenen. Het belangrijkste argument van diverse partijen is dat dit in strijd is met de grondwet. 
Burgemeester Jan van Zanen was het eens met veel raadsleden, ook hij benadrukte dat elk inperking van het grondrecht niet kan. Een rechter zou een dergelijk voorstel direct terzijde schuiven. De burgemeester benadrukt dat noch de raad, noch het college van B&W hier niet over gaat.
Tenslotte diende DENK een motie in die ervoor moet zorgen dat Zwarte Piet volledig uit het Utrechtse stadsbeeld wordt gebannen.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.