RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

- advertentie -
- advertentie -

Opluchting bij provinciebestuur, oppositie kritisch over integriteitsonderzoek

UTRECHT - Gedeputeerde Dennis Straatis opgelucht over de conclusie van het onderzoeksrapportnaar mogelijke belangenverstrengeling bij de Uithoflijn. De provincie kreeg weliswaar een tik op de vingers van onderzoeksbureau Integis, maarschending van de integriteitvalt volgens het bureau niet aan te tonen.

De provincie stelde in 2016 een interm-directeur aan voor het tramproject die connecties had met de aannemer BAM. De interim-directeur stelde de projectleider - dieeen conflict metBAMhad - op non-actief, waarna de aannemermeer tijd en geld kreeg om aan de aanleg van het tramtraject tussen Utrecht Centraal en De Uithof te werken. Uit het onderzoek datnaar die gang van zaken werdingesteld, blijkt nu dat de provincie de connecties van deinterim-directeur beter had moeten checken.

STEVIGE DEBATTEN
"We hebben een ingewikkeld jaar achter de rug", reageert gedeputeerde Dennis Straat. "Mijn voorgangster is afgetreden om de Uithoflijnen we hebben stevige debatten gevoerd in Provinciale Staten. We hopen met het debat datnog over dit onderzoek gevoerd gaat worden, dat we het onderwerpkunnen afronden. Want uit ditrapport blijkt dathet provinciebestuur in het belang van de provincie heeft gehandeld."

Zo denkt niet iedereen erover. Volgens oppositiepartij ChristenUnie zijn er nog losse eindjes. "De onderzoekers zeggen dat er geen belangenverstrengeling in financile zin is aangetoond", zegt fractievoorzitter Arne Schaddelee. "Maar wat dit rapport wel aantoont is dat er allerlei belangen door elkaar heen liepen."

"ONVOLLEDIG RAPPORT"
De oppositiepartijstelt ook dat het rapport onvolledig is.Dat komtvolgens de ChristenUniedoordat eenvan de belangrijkste getuigenniet vrijuit kon spreken.Ook al verzocht de provincie in een brief nadrukkelijk om openheid van zaken te geven. "Feit blijft dat een van de betrokken personen niet is gesproken en dan zijn debevindingen niet volledig" aldus Schaddelee. "De conclusies zijn te voorbarig."


PVV-fractievoorzitter Ren Dercksen vult aan: "Ik hoop dat hij alsnog gaat verklaren, want dan hebben we een vollediger beeld van de situatie dan die er nu is." Daarmee wijst hij op twee andere kritische onderzoeken die nog lopen. De Rekenkamer van de gemeente Utrechten de Randstedelijke Rekenkamer publiceren eind dit jaarook een rapport over de gang van zaken rondom de Uithoflijn.Deuitkomsten van ditonderzoek is een belangrijke basis voor beide Rekenkamers

"WEGMASSEREN"
De PVV is niet te spreken over de positieve houding van de provincie als het gaat om de vermeende belangenverstrengeling. Dercksen vindt het zorgelijk dat het rapport benadrukt dat de omstreden provinciedirecteur zijn connecties met de aannemer opbiechte. "Het ergste vind ik nog dat Gedeputeerde Staten in de brief die ze bij het onderzoek hebben verstuurd alles een beetje proberen weg te masseren. Als je zo in de wedstrijd zit, dan zijn er van verbeterslagen weinig verwachtingen te koesteren."

De screening van nieuw personeel zal onder ambtenaren een stuk strenger moeten worden, was een van de kritische noten uit het rapport. Coalitiepartij VVD vindt dat er meer geld moet komen om de provinciale organisatie goed op orde te krijgen. "Voor een deel hebben we binnen de overheid soms teveel bureaucratie, dus dat probeer je dan te minderen. Maar dat is hierin doorgeschoten", aldus fractievoorzitter Arthur Kocken.


"PANIEK IN DE TENT"
De PVV gelooft niet dat de provincie van haar fouten heeft geleerd. De partij wil dat er nu eindelijk eens actie wordt ondernomen in plaats vandat erbeloftes worden gemaakt.

"Overal leren ze van, maar een half jaar later is er weer ergens een probleem en paniek in de tent", aldus Ren Dercksen. "Dit is een herhaling van zetten", voegt Arne Schaddelee toe. "Kennelijk hebben we onze dossierstotaal niet op orde."

RTV Utrecht houdt alle ontwikkelingen over de Uithoflijn bij in een tijdlijn. Hoe het precies zat, lees je hier.


Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.Lees ook
Nieuwsoverzicht

- advertentie -


- advertentie -
- advertentie -
- advertentie -