RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

- advertentie -
- advertentie -

Utrechtse wijk Tuindorp krijgt eindelijk een restaurant: Buurten komt naar De Gaard

1/3
UTRECHT - De Utrechtse restaurantformule Buurten opentkomende zomer een vestiging in het vernieuwde winkelcentrum De Gaard inde wijk Tuindorp-Oost.

Buurten zit al aande Burgemeester Reigerstraat in Utrecht-Oost en in de Cereolfabriek in Utrecht-West.In het voorjaarkomt er een derde zaak bij in Leidsche Rijn Centrum.

BUURTEN IN DE GAARD
De vierde vestigingkomt dus in Tuindorp-Oost en zal Buurten in de Gaard gaan heten. Het restaurantis zeven dagen per week geopend, krijgt een terras op het centrale plein en moet het smoel van het winkelcentrum worden.

"Buurten in deGaardwordt onze grootste vestiging", zegt eigenaar Erik Derksen. Hij ziethet vernieuwde winkelcentrumals een gunstige locatie, onder meer omdater nog geenrestaurant met terrasis gevestigdin Tuindorp, Voordorpof nieuwbouwwijk Veemarkt.

Buurten biedt ontbijt, lunch en diner enspreekt een breed publiek aan. De zaken zijn kindvriendelijken daardoorpopulair onder jonge gezinnen,die inTuindorp en omgevingveel zijnte vinden.

DE NIEUWE GAARD
De Gaard wordt op dit momentherontwikkeld en uitgebreid tot ruim 8.000 m2 winkelruimte. Boven de winkels wordenvijftien nieuwe appartementen gerealiseerd en een parkeerdek. Albert Heijn krijgt een filiaal van ruim 3.300 m2 in het vernieuwde winkelcentrum.

Op 24 maartdit jaar was er een informatieavond over DeGaardvoor belangstellenden en omwonenden. Hierop zijnschriftelijke reacties van omwonenden en betrokkenen binnengekomen. Het accent lag vooral op de kwaliteit en de uitstraling van het winkelcentrum en het groen en de verkeersveiligheid in de directe omgeving.Naar aanleiding van de reacties zijnenkele aanpassingen aangebracht. Zo is de inrit van de parkeerplaats meer naar de Lamerislaanverschoven, komen er extra fietsrekken en is debomenrij tussen de Lamerisflat en het parkeerterrein teruggebracht in het ontwerp.

Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan verzocht een aantal raadsfractiesom de gevelrelifs uit de sloop van de voormalige Prinsenhof in Tuindorp in te passen inDe Gaard. De relifs zijn inmiddels door de ontwikkelaar ingepast in de bouw van de nieuwe kiosk.

Volgens de huidige planning verwacht de ontwikkelaar dat de metamorfose vanhet winkelcentrum medio 2019 klaar is.

De ontwikkelingen rond de verbouwing van De Gaard zijn hier te volgen.

 De Gaard aan de kan van de Valetonlaan. De Gaard aan de kan van de Valetonlaan. | Foto: Top Vastgoed

 | Foto: Top Vastgoed


Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.


Nieuwsoverzicht

- advertentie -


- advertentie -
- advertentie -
- advertentie -