RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

Oppositie haalt uit: provinciebestuur duikt weg na kritisch rapport Uithoflijn

PROVINCIE UTRECHT - De voltallige oppositie heeft forse kritiek geuit op het Utrechtse provinciebestuur naar aanleiding van het onderzoeksrapportnaar mogelijke belangenverstrengeling bijde zwaar vertraagde en duurder uitgevallenUithoflijn.

De PvdA, PVV, SP, CU, PvdD, SGP en 50PLUSverwijten Gedeputeerde Staten 'wegduiken'.Ook wordthet schenden van de gedragscode integriteit gebagatelliseerd, vinden de oppositiepartijen.

HOE ZAT HET OOK ALWEER?

De interim-directeur van de provinciestelde een projectdirecteur die verantwoordelijk was voor de Uithoflijn op non-actief. Deze projectdirecteur maakte het aannemer BAM lastig door strak op de deadline en kosten van het project te zitten. Hierdoor ontstond een ruzie en dreigde de aannemer vervolgens het hele tramproject stil te leggen. Om de gemoederen te sussen stuurde de interim-directeur de projectdirecteur van de Uithoflijn de laan uit.

BAM kreeg hierdoor meer tijd engeld om aan de tram te werken. Doordat de interim-directeur connecties had met de aannemer BAM is de schijn van belangenverstrengeling ontstaan. Daarom kwam er een klokkenluidersmelding binnen bij de provincie met een integriteitsonderzoek tot gevolg.

KLOKKERLUIDERSMELDING

De klokkenluidersmelding had moeten wordendoorgegeven aande accountant, maardit werd vergeten. Daarop droeg de accountant de provincie op een onderzoek in te stellen naar de door de klokkenluider gesignaleerde belangenverstrengeling.

CONCLUSIES

De onderzoekers van Integisconcluderen in het rapport dat er geen aanwijzingen zijn dat de provinciaal directeur zich "heeft laten leiden door het dienen van de belangen van BAM". Wel wordt geconcludeerd dat hij de aandelen die hij had bij BAM en het feit dat hij samen met een medewerker van BAM in een B.V. zat, had moeten melden bij zijn sollicitatiegesprek en dat hij ten onrechte zijn nevenfuncties verzweeg. Hiermee heeft hij volgens de onderzoekers niet gehandeld volgens de gedragscode integriteit. De onderzoekers concluderen ook dat van cruciale gesprekken geen verslaglegging beschikbaar is en dat vande ontslagen projectdirecteur achteraf een dossier is opgebouwd.

De harde conclusies over het handelen in strijd met de gedragscode integriteit worden in dereactiebrief van het provinciebestuurstevig genuanceerd, vindt de oppositie. Zo werd gesteld dat het vertrouwen in de provinciedirecteur is bevestigd.

TE MAKKELIJK

De oppositie vindt dat het college zich te makkelijk afmaakt van de conclusie dat de provinciaal directeur handelde in strijd met de gedragscode integriteit. "Dat geldt ook voor de manier waarop gereageerd wordt op de conclusie dat de provinciaal directeur ten onrechte geen nevenfunctie opgaf. Hierbij speelt mee dat het erop lijkt dat de ernst van het feit niet wordt onderkend en zelfs gebagatelliseerd."

De Statenfracties hebben een lange lijst vragen gesteld over vier hoofdonderwerpen.

1. De rol van de provinciaal directeur en GS die hem de hand boven het hoofd houdt.
2. Het wegsturen van een provinciale medewerker en een extern ingehuurde.
3. De gebrekkige afhandeling van de klokkenluidersmelding
4. De beperkte beschikbaarheid van alle stukken

Het volledige geheime rapport ligt op dit moment voor Statenleden ter inzage op het provinciehuis. Statenleden moeten dus naar het provinciehuis toe om het honderden bladzijden tellende rapport te lezen. De oppositie vraagt naar de redenen waarom dit rapport niet gewoon digitaal ter beschikking kan worden gesteld, zodat ze dit thuis rustig kunnen doornemen. "De procedure die nu gevolgd wordt bemoeilijkt het werk."

Het is nog niet duidelijk wanneer het rapport van Integis wordt besproken in de Provinciale Staten.

In de Staten van Utrecht wordt de coalitie gevormd door VVD, D66, CDA en GL. De oppositie bestaat uit PvdA, PVV, SP, CU, PvdD, SGP en 50PLUS.


Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.Lees ook
Nieuwsoverzicht