Rondweg Amersfoort financieel haalbaar, aanleg kan beginnen

AMERSFOORT - De westelijke rondweg in Amersfoort kan binnen het budget van 68,3 miljoen euro worden aangelegd. Dat blijkt uit een doorrekening die de gemeente liet uitvoeren. Daarmee is de laatste barrière weggenomen en staat niets de bouw meer in de weg.
In het coalitieakkoord hebben D66, VVD, GroenLinks en de ChristenUnie afgesproken dat de weg er komt, maar alleen als dit lukt binnen het afgesproken budget. De gemeenteraad stemde in 2016 in met de komst van de 2,5 kilometer lange nieuwe rondweg, die volgens de gemeente een einde moet maken aan de files en opstoppingen aan de westkant van de stad.
Er bestonden twijfels of het project wel uitgevoerd kon worden binnen het vastgestelde budget van 68,3 miljoen euro. Een bedrag dat vijf jaar geleden door de gemeenteraad werd vastgesteld op basis van de toen geldende bouwprijzen. Maar inmiddels zijn die tarieven flink gestegen.

KOSTEN

Uit de doorrekening blijkt dat door een aantal versoberingsmaatregelen het financieel toch uit kan. Een voorbeeld is de geplande geluidswal. Dit zou een architectonisch hoogstandje moesten worden, maar wordt nu een simpele versie van glas. Daar waar in de bestrating metselstenen voorzien waren, wordt nu gekozen voor beton wat goedkoper is. Wethouder Hans Buijtelaar is blij dat alles financieel past. "Hiermee kunnen we eindelijk een langlopend dossier afronden."
In het coalitieakkoord is ook afgesproken dat kostenoverschrijdingen zouden niet ten koste mogen gaan van voorzieningen voor fietsers of compensatie voor het groen dat moet wijken. GroenLinks fractievoorzitter Dillian Hos is blij dat dit ook niet gaat gebeuren. "We staan nog steeds niet te juichen over die weg maar het kostenplaatje was voor ons een hele belangrijke voorwaarde."

DISCUSSIE

De afgelopen maanden laaide de discussie over de rondweg steeds weer op. Stichting Groen in Amersfoort stelde dat de gemeente grote rekenfouten heeft gemaakt bij de onderbouwing van de rondweg. Daardoor zouden de verkeersprognoses niet kloppen en de noodzaak voor de weg ontbreken. De gemeenteraad liet zich niet overtuigen en stelde eerder al vast dat voor- en tegenstanders niet gebaat zouden zijn met nog meer berekeningen. Dit zou alleen maar leiden tot extra vertraging.
De meeste kritiek richt zich op een ander punt: de naar schatting 3500 bomen die gekapt moeten worden voor de aanleg van de rondweg. De gemeente compenseert dit gemis door op andere locaties even zoveel bomen te planten. Nu blijkt dat het project past binnen het huidige budget kan er gestart worden met een zogenoemde onderzoekskap. Daarbij worden honderden bomen geveld om te kijken of eronder archeologische overblijfselen of niet-gesprongen explosieven liggen. Die vondsten kunnen de aanleg vertragen.

JURIDISCH

Dit is overigens niet de enige bedreiging voor het project. Vergunningen voor wegenbouw in Nederland staan onder druk na een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Het beleid van Nederland voor de uitstoot van stikstof moet daarom drastisch veranderen. Het is nog niet bekend of dit inderdaad betekent dat projecten voor wegenbouw niet door zullen gaan.
Duidelijk is wel dat tegenstanders van de Amersfoortse rondweg juridisch geen poot meer hebben om op te staan. De Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland, veegde vorig jaar alle bezwaren van tafel.
Op 11 december bespreekt de gemeenteraad in een besloten sessie de cijfers uit de doorrekening. Als alles volgens planning verloopt dan start de aanleg van de westelijke rondweg in 2020.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.