Vianezen geven strijd niet op tegen bouwplannen Sluiseiland

© RTV Utrecht / Caroline Geijsman
VIANEN - Een groepje Vianezen wil via de Raad van State de bouwplannen voor het Sluiseiland tegenhouden. Bewoners van de Merenborch kijken uit op het zuidelijk deel van het eiland enzijn bang voor hoge bebouwing en veel meer huizen op de grond dan hen ooit is voorgehouden.
Alfons Boltjes woont al jaren met veel plezier aan het water tegenover het Sluiseiland. Dat er gebouwd zou worden op het eiland was al langer bekend. "Wij zijn niet tegen bebouwing, maar het eiland bestaat uit drie vlakken. Dus wij willen dat het eerlijk wordt verdeeld."
De buurman doelt op het aantal woningen dat op het zuidelijk deel gepland staat. In totaal mogen maximaal 184 woningen komen op het hele eiland. "Dit is het kleinste stukje van het Sluiseiland, en daar willen ze van die 184, 108 woningen gaan bouwen. Dus wij krijgen hier een muur van woningen tegenover ons. Terwijl eerst gesteld is dat er tussen de 22 en de 45 woningen zouden komen. Dat is waar wij op rekenden."
Vianezen geven strijd tegen bouwplannen Sluiseiland niet op

REACTIE WETHOUDER

Wethouder Marcel Verweij snapt dat de bewoners zorgen hebben, maar herkent zich niet in de aantallen die worden genoemd. "De hoogtes en hoeveelheid huizen kloppen nog steeds met de plannen die in het begin op papier gezet zijn. Met de ruimte die daarbij hoort."
Het plan past binnen de kaders die de raad gesteld heeft.
Wethouder Marcel Verweij
Dat meer woningen op het zuidelijk deel komen te staan, komt volgens hem door een verandering in het plan. "Nadat het plan geselecteerd is, is er doorontwikkeld. En een gebouw dat wat hoger wordt is verplaatst van een ander deel. Naar het zuidelijk gedeelte van Sluiseiland. Daarmee staat op dit gedeelte een wat hoger gebouw dan wat mensen eerder dachten. Maar het past wel in de kaders die de raad gesteld heeft."

VERKEERDE PROCEDURE

Bewoners in Vianen voelen zich in de steek gelaten door de politiek. In het begin van het proces zijn de bewoners betrokken. Boltjes: "Er is ooit een procedure geschetst en daar was eigenlijk iedereen het mee eens. Dat was het proces 'hoe men het wilde gaan doen'. Met bewoners en bewonersparticipatie en daar zijn de kaders in gesteld."
Daarna is een ontwikkelaar gekozen die de plannen voor het Sluiseiland mag uitvoeren. En de plannen van die ontwikkelaar stroken volgens Boltjes niet met wat eerder is afgesproken.
Er deden verschillende ontwikkelaars mee met een soort verkiezing. Vianezen mochten ook stemmen op deze plannen. "Heel verrassend heeft het plan gewonnen dat het meeste geld bood. Maar waarvan wij vinden dat het het slechtste plan is en totaal afwijkt van de eerder gestelde kaders."
De mening van de bewoners wordt door wethouder Verweij bestreden. "Er is binnen de kaders gehandeld. De waardering van de plannen lag dicht bij elkaar. Dus de inwoners van Vianen hebben geen enkel plan heel erg slecht of heel erg goed beoordeeld. En ik begrijp heus dat bepaalde plannen voor de mensen die naast het Sluiseiland wonen aantrekkelijker waren dan andere plannen."

OORZAAK ONVREDE

De wethouder denkt dat de onvrede bij de bewoners komt doordat fouten zijn gemaakt in het begin van het traject. Daardoor zijn verkeerde verwachtingen geschept bij de bewoners. "Toen we begonnen aan het traject hebben we aan bewoners gevraagd of ze mee wilden doen aan dit project. En meedoen in de beoordeling. Daar hebben de bewoners 'ja' tegen gezegd. Maar sommigen van hen hebben daaruit opgemaakt dat zij in bijvoorbeeld een klankbordgroep zeggenschap zouden krijgen over dit project. Het oordeel van de bewoners hebben we wel degelijk een plek gegeven, maar niet helemaal op de manier die de bewoners kennelijk gedacht hadden."
Wij voelen ons erg in de steek gelaten door de politiek.
Alfons Boltjes
Deze onduidelijkheid bevestigt Boltjes. "De bedoeling was dat de bewoners ook in de selectiecommissie zouden komen. Maar dat is later teruggedraaid. Dat is één van de afspraken die wel met ons en de gemeenteraad gemaakt is en vervolgens hebben ze dat niet gedaan."

MEERDERHEID VAN DE RAAD

Een meerderheid van de raad heeft in oktober ingestemd met een wijziging van het bestemmingsplan. Daarmee is de ontwikkelaar een stap dichterbij de realisatie van zijn plannen. Volgens de bewoners klopt er niets van de procedure. "Wij voelen ons wel erg in de steek gelaten door de politiek. Behalve door de PvdA, ChristenUnie en D66. We hebben het gevoel dat er het een en ander gemanipuleerd is in het college." Alleen deze drie partijen hebben niet voor het bestemmingsplan gestemd.
Wethouder Verweij ziet dit anders: "Het meest belangrijke is dat er naar ons oordeel nu een bestemmingsplan ligt binnen de gestelde kaders. Degene die het daar niet mee eens zijn mogen de rechterlijke weg gaan volgen. Dan is het aan de rechter om dat te honoreren. De raad heeft bij meerderheid gezegd: 'dit past binnen de kaders'."

RAAD VAN STATE

Die gang naar de rechter gaan de bewoners dan ook maken. Het bestemmingsplan Sluiseiland ligt nu tot 8 januari ter inzage bij de gemeente Vianen. Tot die tijd kan in beroep worden gegaan tegen het plan. Alfons Boltjes: "De coalitie heeft het plan doorgedrukt. En er is nog één mogelijkheid en dat is dat we via de Raad van State ons gelijk kunnen halen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dat lukt." De bewoners hebben al verschillende juristen geraadpleegd en die zijn het met de bewoners eens. "Wij hebben goede hoopt dat de rechter ons hierin steunt."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.