Provincie en gemeente Utrecht blij met plannen verkeersveiligheid

© Woerden.TV
PROVINCIE UTRECHT/UTRECHT - De provincie en gemeente Utrecht steunen het plan van het Rijk om de verkeersveiligheid aan te pakken. Ze reageren daarmee op de plannen van de ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).
De ministers hebben een ambitieus plan. Samen met andere organisaties hebben ze een nieuwe visie op veilig verkeer ontwikkeld. Die bevat negen aandachtspunten, waaronder veilige infrastructuur, technologische ontwikkelingen, kwetsbare verkeersdeelnemers en afleiding in het verkeer. Vandaag is deze gezamenlijke visie door het kabinet gepresenteerd in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV).
In de plannen staat onder meer dat fietspaden, gevaarlijke rotondes en kruispunten onder handen worden genomen. Bestuurders van snor- en bromfietsen kunnen bij rijden onder invloed verplicht op cursus worden gestuurd. Nu nog kan dat alleen als zij ook in het bezit zijn van een autorijbewijs. Ook wordt de kwaliteit van helmen voor motorrijders verbeterd en wordt het gebruik van beschermende kleding gestimuleerd. Er komt extra aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals bestuurders van scootmobielen. Daarnaast wordt ingezet op veilig gebruik van zogenoemde rijtaak-ondersteunende systemen, zoals adaptive cruise-control en waarschuwingssystemen voor de dode hoek.

WEGEN MOETEN VEILIGER

De provincie Utrecht laat weten dat ze blij zijn dat de verkeersveiligheid een grote prioriteit krijgt. "We kijken proactief bij de inrichting van onze eigen wegen naar mogelijke risico's. We stimuleren gemeenten via een nieuwe regeling om ook de inrichting van hun wegen veiliger te maken. Ook willen we met extra geld van de minister bermen van provinciale wegen gaan verharden en veiliger maken", zegt de provincie.
Ook zijn ze positief over het plan van de minister om automatische handhaving, zoals trajectcontroles en flitspalen te intensiveren. "Die kunnen zeker een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Het is mooi dat het Rijk ons die mogelijkheid biedt", aldus de provincie.

VERKEERSSLACHTOFFERS

Ook de gemeente Utrecht staat positief tegenover de plannen. Onder meer de ambitie van de ministers van nul verkeersdoden wordt gesteund door de Utrechtse verkeersveiligheidscoalitie. "We roepen Kabinet en Kamer op om vaart te maken met het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. Structurele investeringen zijn nodig in een integraal verkeersveiligheidsbeleid. Het SPV besteedt terecht aandacht aan gedragsbeïnvloeding, één van de pijlers daarvan."
Volgens de gemeente moet er flink geïnvesteerd worden in onderhoud en aanleg van veilige (fiets)infrastructuur en in goede handhaving. Ook vindt de gemeente dat er aandacht moet komen voor veiligere auto's. Tot slot is het volgens de gemeente Utrecht van belang dat de ongevallenregistratie wordt verbeterd: "Dit geeft immers essentiële informatie over de toedracht van ongevallen. Dit is nodig om gericht beleid op te kunnen baseren. Met name de registratie van ernstig gewonden laat te wensen over."
Volgens het vorige verkeersveiligheidsplan moest het aantal gewonden in 2020 onder de 10.600 komen en het aantal doden onder de 500 per jaar. In 2017 waren er 613 dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren. Dit is een lichte afname ten opzichte van 2016, toen 629 mensen in het verkeer omkwamen. Het aantal ernstig verkeersgewonden in 2017 wordt geschat op 20.800. In 2016 waren dat er 21.400.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.