Gemeente: dassen bedreigen westelijke rondweg Amersfoort niet

© Twitter Luc Hoogenstein
AMERSFOORT - De aanleg van de westelijke rondweg in Amersfoort komt niet in gevaar nu blijkt dat er dassen én dassenburchten in het gebied zijn. Dat is de conclusie van de gemeente, na onderzoek. Volgens natuurdeskundigen die advies hebben uitgebracht kunnen de geplande werkzaamheden gewoon doorgaan omdat het leefgebied van de dieren buiten het projectgebied van de westelijke rondweg ligt.
De Stichting Dassenwerkgroep Utrecht trok eerder aan de bel over de burchten. Die eist dat de gemeente de vondst van de burchten serieus neemt. Volgens de stichting moet Amersfoort nu eerst ontheffing van de wet natuurbescherming aanvragen vóórdat de werkzaamheden in het bos tussen de Barchman Wuytierslaan en het spoor starten. Maar volgens de gemeente loopt het zo'n vaart niet.  

BURCHTEN

De gemeente wist al dat er dassen in het gebied rondlopen. Maar dat er ook dassenburchten zijn, kwam vorige week als een verrassing. Ecologen van de gemeente trokken daarop zelf het gebied in en constateerden zelf ook drie vermoedelijke dassenburchten.
In een brief aan de gemeenteraad laat het college weten dat de burchten zijn aangetroffen buiten het plangebied en dat er dus geen reden is om van de plannen af te wijken: "Vooralsnog is er geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat de aanwezigheid van de dassenburcht leidt tot substantieel hogere kosten of een oplopende doorlooptijd."

BOMENKAP

Het staat vast dat de aanleg van de westelijke rondweg effect heeft op de omgeving. Zo moeten er bomen worden gekapt én komt de nieuwe weg dicht in de buurt van de dassenburchten én het voedselgebied van het dier. Het college schrijft hierover:
"Het te kappen perceel maakt potentieel deel uit van het foerageergebied van één of meer dassen. Onderzocht zal worden wat het belang is van het stuk te kappen bos voor dassen en of er maatregelen nodig zijn om negatieve effecten op dassen zo veel mogelijk te voorkomen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het kwalitatief verbeteren van bestaand foerageergebied. Het binnen het project geplande ecoduct biedt dassen straks een veilige oversteek naar foerageergebied."
De bomenkap vindt plaats op meer dan twintig meter van de burcht
Bureau Waardenburg - ecologisch adviesbureau
Het ondezoek naar de dassenburchten deed de gemeente in samenwerking met Bureau Waardenburg, een ecologisch adviesbureau. Ook die onderzoekers zijn van mening dat de kap van bomen geen negatieve gevolgen hoeft te hebben voor de aangetroffen dassenburchten.
"De bomenkap vindt plaats op meer dan twintig meter van de burcht die het dichtst op het voorgenomen tracé ligt. Bovendien ligt tussen de burcht en het tracé een aarden wal. Door deze wal is er vanuit de burcht geen zicht op de westelijke rondweg en zullen geluid en trillingen niet makkelijk doordringen tot bij de burcht."

MAATREGELEN

De gemeente zegt de vondst van de dassenburchten serieus te nemen en wil negatieve gevolgen voor de dieren zoveel mogelijk beperken. In de brief aan de gemeenteraad laat het college daarom weten dat aannemers zich straks aan regels moeten houden.
"Geen werkverlichting, geen werkzaamheden tussen zonsondergang en zonsopkomst, terrein rond de dassenburcht niet betreden, dood hout op de bosbodem en ondergroei laten liggen, bosbodem niet bedekken met houtsnippers en rijplaten op bosbodem na afloop van werkzaamheden direct verwijderen."

MONITOREN

De gemeent benadrukt dat ecologen de dassenburcht blijven monitoren. Zo wordt duidelijk hoeveel dassen er leven, of ze de burchten uitbreiden en of ze vertrekken
"Net zoals voor de vondst van deze burcht zullen de ecologen het projectgebied van de Westelijke ontsluiting blijven inspecteren op aanwezigheid van beschermde dieren zoals dassen," aldus het college.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.