Rekenkamers: "Wel degelijk extra kosten door slechte samenwerking Uithoflijn"

© RTV Utrecht / Roel Breet
UTRECHT - De twee rekenkamers van gemeente en provincie Utrecht bevestigen dat er miljoenen euro's extra kosten gemaakt zijn bij de aanleg van De Uithoflijn door de slechte samenwerking. Dat blijkt vanavond bij een informatieavond voor raads- en statenleden. De leden van Provinciale Staten en de gemeenteraad mochten vragen stellen aan de rekenkamers als voorbereiding op verdere debatten.
In een rapport gaven de rekenkamers hun mening over de vertraging van de aanleg van de tramlijn van Utrecht Centraal naar de universiteitswijk. Ook onderzochten ze de kostenoverschrijdingen in het project. Zij concludeerden dat er sprake was van een gebrekkige samenwerking, tussen de diverse bestuurders van de provincie en gemeente.
Verder was er gebrekkige samenwerking tussen de diverse directeuren van de diensten, en met de aannemer. En verder stelden de rekenkamers vast dat de gemeenteraad en de staten onvoldoende en ontijdig zijn voorgelicht over de voortgang van het project en over de risico's en vertragingen.

SCHADE

Diverse leden wilde weten of de rekenkamers hebben uitgerekend hoe groot de schade is door de gebrekkige samenwerking. De rekenkamers benadrukten dat er wel degelijk schade is, maar dat ze die niet hebben berekend. Uit de antwoorden van de rekenkamers kan je opmaken dat die schade in de tientallen miljoenen euro's loopt.
Een zeer gevoelige kwestie is de conclusie van de rekenkamers dat het budgetrecht van de gemeenteraad is geschonden. Dit wil zeggen dat de politici niet goed hebben kunnen beslissen over het uitgeven van gelden. De rekenkamers verduidelijkten dat ze in dit geval bedoelen dat de raad onvoldoende is geïnformeerd door de wethouder, en dat ze daardoor geen volledig overzicht hadden van de totale kosten. De rekenkamers benadrukken dat er op zijn minst een 'post onvoorzien' had moeten worden opgenomen voor een aantal kosten.

SLECHTE INFORMATIEVOORZIENING

Ook bij latere beslissingen zijn de raad en de staten onvolledig geïnformeerd, benadrukten de rekenkamers nogmaals, tijdens de avond. Verder is opvallend dat de rekenkamers van mening zijn dat de samenwerking met de aannemer BAM nog steeds moeizaam verloopt.
Tenslotte gaven de rekenkamers aan dat teksten bij voortgangsrapportages soms 'omfloerst' werden weergegeven. Als de gemeenteraad en Provinciale Staten deze conclusie overnemen, dan zou het betekenen dat de volksvertegenwoordigers met opzet fout zijn voorgelicht.

VERGADERING

De Utrechtse gemeenteraad vergadert aanstaande donderdag en volgende week over het rapport van de rekenkamers. De Provinciale Staten doen dat op 17 december.
Wat er het afgelopen jaar allemaal mis is gegaan rond de Uithoflijn kan je teruglezen in de RTV Utrecht-tijdlijn.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.