Wethouders niet door het stof in debat Uithoflijn-debacle

© RTV Utrecht / Gemeente Utrecht
UTRECHT - De wethouders Everhardt en Van Hooijdonk benadrukken dat ze het op het moment goed doen rond het dossier-Uithoflijn. Ze zeiden dat vanavond tijdens een commissievergadering van de Utrechtse gemeenteraad. Die sprak opnieuw over het debacle rond de aanleg van de tram naar de universiteitswijk De Uithof.
De twee wethouders gingen op geen enkel moment serieus door het stof en geven daarmee te kennen dat ze zich niet verantwoordelijk voelen voor de grote problemen bij de aanleg van de tram.
De aanleg van de trambaan kent een dramatisch verloop. De kosten overschrijden de begroting met circa 100 miljoen euro. Ook gaat de tram bijna twee jaar later rijden dan gepland.
De rekenkamers van provincie en gemeente kwamen recent met een vernietigend rapport. Daarin staat dat Provinciale Staten en de gemeenteraad onvolledig en ontijdig zijn geïnformeerd. Ook bleek dat de samenwerking binnen het project een rommeltje was. De aansturing van het project door de bestuurders, onder wie wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) was onvoldoende. Dat heeft tientallen miljoenen euro's extra gekost, blijkt uit de toelichting van de rekenkamers.

POLITIEKE DOODZONDES

Ook was de gemeenteraad geschaad in zijn budgetrecht. Daarnaast was volgens de rekenkamers wethouder Victor Everhardt (D66) te laat betrokken bij het project.
In het rapport worden meerdere zaken aan de orde gesteld die te duiden zijn als politieke doodzondes. Een politieke doodzonde betekent dat de positie van een wethouder onhoudbaar is geworden en dat hij of zij zou moeten aftreden.

GEEN KWADE OPZET

Van Hooijdonk benadrukt dat ze niet blij is met de situatie. Volgens haar zijn de problemen haar overkomen. "Het is nooit leuk om te zitten met een vertraging en meerkosten. Dat wil je niet voor de bewoners en de reizigers. Maar we hebben een grote slag gemaakt." Daarmee geeft ze aan dat het volgens haar inmiddels wel goed gaat.
Als haar gevraagd wordt of ze haar functioneren in het verleden voldoende vond, zegt ze: "We zien ook dat dingen beter hadden gemoeten, zoals de informatievoorziening en de samenwerking. Ik trek me dat aan. Maar we hebben het steeds naar eer en geweten gedaan. Er was geen kwade opzet om sommige dingen niet te melden en sommige dingen wel."

VERBETERSLAG

Ook wethouder Everhardt gaat niet echt door het stof. Volgens de raad zijn grote fouten gemaakt in de informatievoorziening, maar de wethouder gaat daar op geen enkel moment in mee. Hij benadrukt een aantal keren dat een 'verbeterslag' nodig was in die informatievoorziening. Everhardt: "Ik ben er zeker niet gelukkig mee zoals het gegaan is. Ik trek het me aan en ik reken het me aan dat de voortgangsrapportages de raad niet in staat hebben gesteld de scherpte aan te brengen in het debat wat u zelf had willen doen."
Hij voegt daar onmiddellijk aan toe dat de verbeterslag effect heeft gehad en dat het nu wel goed gaat. Verder houdt hij collega Van Hooijdonk uit de wind door te stellen dat de informatievoorziening een taak van het college was, en niet van een individuele wethouder.

POSITIE NIET TER DISCUSSIE

De raadsleden van coalitiepartijen GroenLinks, D66 en ChristenUnie waren opvallend stil tijdens het debat. Dat geeft aan dat zij de kritiek van de oppositie niet delen, en dus dat de wethouders zich geen zorgen hoeven te maken over hun positie.
Voor de commissievergadering, die vooral technisch van aard is, had de gemeenteraad aan twee dagen vergaderen niet genoeg. Aanstaande donderdag zou de gemeenteraad in een plenaire vergadering nogmaals over het debacle van De Uithoflijn praten. Zo'n plenaire vergadering heeft meer een politiek karakter. Maar die vergadering wordt waarschijnlijk uitgesteld zodat de commissievergadering eerst kan worden afgerond. De kans dat de wethouders gaan sneuvelen tijdens één van die vergaderingen is klein, gelet op de houding van de coalitiepartijen.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.