Rampenoefening Woudenberg goed afgesloten

WOUDENBERG - De grote oefening vannacht in Woudenberg is zonder problemen verlopen. Dat maakt het ministerie van Defensie bekend.
Het scenario was dat Woudenberg als gevolg van een dijkdoorbraak zou gaan overstromen. De inwoners waren fictief geëvacueerd en het gebied moest bewaakt worden door Defensie onder het bevoegd gezag van de Politie Utrecht.
Het doel van de oefening Woudenburcht was om de gemeente Woudenberg te bewaken en te beveiligen na een fictieve evacuatie van mens en dier als gevolg van een dijkdoorbraak. Het gebied werd bewaakt door de Politie Utrecht, waarbij bijstand werd verleend door de militairen van de Nationale Reserve, het 50 Bataljon uit Amersfoort. Vanaf 18.00 uur tot 22.00 uur hebben 200 militairen circa 4000 woningen gecontroleerd.
De militairen gaven een korte uitleg over de oefening en overhandigde een folder. De reacties van de inwoners van Woudenberg waren overwegend positief, men was op de hoogte van de oefening en wilde hier graag aan meewerken.
Vanaf 22.00 uur kon men Woudenberg bij 5 controleposten op vertoon van een geldig legitimatiebewijs bereiken. De personen die geen geldige legitimatie konden tonen, werden vanuit het gemeentehuis via de Gemeentelijke Basisadministratie, die tijdens de nachtelijke uren ter beschikking stond van de militairen, gecontroleerd.
Tijdens de oefening werden de interventieteams, bestaande uit de Politie Utrecht en de Koninklijke Marechaussee, opgeroepen om ondersteuning te verlenen aan de controleposten. De samenwerking tussen de civiele en militaire partijen is tijdens de oefening uitstekend verlopen.
Het op- en overslagbedrijf Van Appeldoorn B.V. werd door militairen beveiligd. Dit bedrijf is een van de vitale objecten in de gemeente Woudenberg. Het beveiligen van dit op- en overslagbedrijf van chemische stoffen was dat niemand ongezien het terrein kon betreden.
Vanaf 22.00 tot 06.00 uur werden tegenspelers op verschillende plaatsen ingezet om te testen of de verstrekte opdrachten door de militairen op een juiste wijze werden uitgevoerd.
Verslaggever Eva Munnik liep ook rond in Woudenberg. Luister naar de reportage uit Utrecht is Wakker (93.1 FM).

Rampenoefening in Woudenberg
Verslag van de oefening in Woudenberg

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.