RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

- advertentie -
- advertentie -

Coalitieakkoord Vijfheerenlanden: "Mensen zijn de norm"

VIJFHEERENLANDEN - In de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden is een coalitieakkoord bereikt. In de gemeente zijn vorige maand verkiezingen gehouden. In een paar weken is het gelukt tot een akkoord te komen. Per 1 januari gaat de gemeente formeel van start dus het doel om voor die tijd een coalitie te vormen is behaald.

Formateur Ad de Regt: "Het waren intensieve en goede gesprekken. We hebben nauwelijks over de drie oude gemeentes gesproken. We zijn begonnen vanuit de politieke partijen die elkaar hebben gevonden op hoofdlijnen. Die hoofdlijnen hebben we verdiept en met die verdiepingen zijn we aan de slag gegaan."

RODE DRAAD
Formateur Ad de Regt heeft de gesprekken voor het akkoord geleid. "Wat als rode draad door het hele akkoord loopt is dat mensen de norm zijn. Het nieuwe college gaat luisteren naar wat de dorpen willen, wat de kernen en de mensen willen."

De nieuwe gemeente trekt 1 miljoen euro uit voor inwonersinitiatieven. Daarbij zullen collegevergaderingen geregeld in de kernen en wijken worden gehouden. Een ontmoeting met inwoners en bedrijven staat daarbij voorop.

Ook wordt aan elke kern een wethouder gekoppeld. Voor bewoners en bedrijven in de wijk is een wijkambassadeur het dagelijkse aanspreekpunt. De wijkambassadeur moet het contact tot stand brengen tussen inwoners, bedrijven en gemeentelijke organisaties.

KOOPZONDAG
De Regt: "Eén van de lastige onderwerpen was hoe de gemeente de enquête voor de zondag openstelling wilde organiseren." Het onderwerp ligt gevoelig bij verschillende achterbannen van politieke partijen. In maart zal aan de inwoners worden gevraagd wat zij zouden willen.

Inwoners mogen voor hun eigen kern beslissen over de winkelopenstelling op zondag. Er zal tegelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen (maart 2019) een enquête gehouden worden. Via die enquête kunnen inwoners laten weten of zij vinden dat de winkels in hun kern op zondag open mogen. Per kern geldt wel een opkomstdrempel voor de geldigheid van de enquête van 33%. De ondernemers beslissen zelf of zij van een eventuele openstelling gebruik willen maken.

WONEN
"Een belangrijk onderwerp voor veel mensen is nu 'waar kan ik een huis kopen'", vertelt de Regt. In het akkoord staat dat in de kleine kernen gebouwd zal worden in de behoefte voor de eigen inwoners. In de iets grotere verzorgingskernen komen woningen om het voorzieningenniveau te kunnen handhaven.

Voor de twee grote kernen (Vianen en Leerdam) geldt dat er ook gebouwd kan worden om in de regionale behoefte te kunnen voorzien.

De gemeente Vijfheerenlanden gaat formeel op 1 januari van start met 55.000 inwoners. Op 2 januari worden de raadsleden en het nieuwe college geïnstalleerd tijdens de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeente.


Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.Lees ook
Nieuwsoverzicht

- advertentie -


- advertentie -
- advertentie -
- advertentie -