RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

- advertentie -
- advertentie -

IJsclubs mogen weer hopen na extreem zachte kwakkelweken

1/7
PROVINCIE UTRECHT - Blinkendeijsvloeren, koek-en-zopie envrolijke schaatsers. IJsclubs hebben er dezewinter alleen nog maar over kunnen dromen. Maarnu is er eindelijk vorstin aantocht.Verwachtendeijsclubsweer eens open te kunnen? Hoe overleven zij de boterzachte winters van tegenwoordig?En: wie zij hun leden?

De Doornsche IJsclub, een van de bekendste in onze regio,sluitniet uit dat de poorten zondag of maandag open kunnen. Maar in de provincie zitten nog veel meernatuurijsverenigingen. We belden met een aantal clubs.

EEN SPROOKJE
Rijn van de Mheenispenningmeester bij de zeventig jaar oude IJsvereniging De Nienhofin Bunnik. Hij verwacht niet dat de baan de komende tijd al open kan en hoopt op strengere vorst. Van schaatsen op natuurijs gaat het hart van Van de Mheen sneller kloppen. "Als erhier ijsligt, de zonopkomt en de eerste schaatser het ijs op gaat...datishet mooiste wat er is, eensprookje. Je weet dan ookweer waarvoor je hetdoet."

Zelfs als mensen zijn verhuisd, willen ze donateur blijven"
Rijn van de Mheen van IJsvereniging De Nienhof

Van deMheen isal zo'n veertig jaar aan De Nienhof in Bunnik verbonden.Vroeger waren de winters veel strenger. "Er lag hierbijna elke winter natuurijs, twee of drie weken lang. We hebben weleens gehad dat het ijs pas in april ontdooid was."

De Nienhof huurt van het Utrechts Landschap een weiland aan deKromme Rijndat alvoorSinterklaasavond onder water wordt gezet. Vorig jaar kon er twee dagen geschaatst worden, maar openstelling van de baan wordt steeds zeldzamer. Het ijs moet dan ook dik genoegzijn om vijftienhonderd tot tweeduizend schaatsers uit Bunnik en omgeving te kunnen dragen.

 Schaatspret in Bunnik, maart vorig jaar. Schaatspret in Bunnik, maart vorig jaar. | Foto: RTV Utrecht

Devereniging in Bunnik richt zich alleen op de ijsbaan en heeft geen andere activiteiten. Dat hoeft ook niet, want hoewel er minder vaak ijs ligt, is De Nienhof nog altijd een begrip in het dorp. "Er zijn zo'n driehonderd gezinsleden en met kinderen erbij kom je opzeven- totachthonderd leden. We zijn behoorlijk constant.Zelfs als mensen zijn verhuisd, willen ze donateur blijven omdat ze de vereniging zofijn en gezellig vinden. Als ik zoiets hoor, dan ben ik heel trots op mijn ijsbaantje."

 Het 'schaatsweiland' in Bunnik staat al een paar maanden onder water. Het 'schaatsweiland' in Bunnik staat al een paar maanden onder water. | Foto: RTV Utrecht

AMERSFOORT
De Amersfoortse IJsvereniging (AIJV) bestaat honderd jaar. Het mag dan een ijsclub zijn, schaatsen kon je erhet afgelopendecennium maar zelden.In 2013lukte het voor het laatst om een ijsvloer aan te leggen. De club ligt in de stad. De grond is er dus warmer, waardoor het ijs minder snel groeit. De AIJV moet het vooral hebben van het skeeleren. Ook worden er schaatslessen gegeven op de Vechtsebanen. "Wij zijn destijds begonnen met het skeeleren en daardoor hebben we behoorlijk wat leden",vertelt clubman Kees van Burgsteden.

Het zou prachtig zijn als er in het jubileumjaar geschaatst kan worden"
Kees van Burgsteden van de Amersfoortse IJsvereniging

Omvaker schaatsers op de been te krijgen, is devereniging afgestapt van de methode om de baan onder water te zetten in afwachting van vorst. "Als het gaat vriezen, gaan we nu met een trekker en een daarop aangesloten giertank de baan besproeien met een dunne laag", aldus Van Burgsteden. "Zaterdag gaan we voor de vijfde keer oefenen. Het zou prachtig zijn als er geschaatst kan worden in het jubileumjaar. Maar goed, de weergoden hebben het in de hand. Eerst moet de vorst in de grond zitten en je moet ook in de ochtend wat vorst hebben. Onze ijsmeester houdt de pluimen in ieder geval nauwlettend in de gaten."Het goede nieuws voor de AIJV is dat het waterschap Vallei en Veluwe het onttrekkingsverbod afgelopen weekheeft opgeheven. Dit was opgelegd vanwege de droogte. Er kan inmiddels dus weer water worden gepompt uit de Heiligenbergerbeek. Afgelopen tijd kreeg de vereniging na overleg met het waterschap dispensatie om tanks te vullen op een aangewezen plek bij het Valleikanaal.

DOORN
De skeelerbaan van de Doornsche IJsclub is steevast als eerste baan in Midden-Nederland open. Wat is het geheim? "Het komt echt door onze manier van ijs maken. We hebben heel veel ervaring in huis op dat gebied", vertelt voorzitter Auke Porte. "Wij pompen tweeduizend liter water op de skeelerbaan en dat dweilen we. Zo ontstaat een flinterdun laagje ijs. Vroeger hebben we ook wel gesproeid, maar dan krijg je toch te veel water naar onze smaak. Dit is ook beter voor het milieu en het kost minder kracht."

De Doornsche IJsclub verwachtte gisteren nog niet veel van de vorst die eraan lijkt te komen, maar vandaag zijn de weersverwachtingen aangepast. "Het ziet ergoed uit voor zondag en maandag."Dus met een beetje geluken hard werken kan debaan open.

 Schaarspret in Doorn in 2017. Schaarspret in Doorn in 2017. | Foto: Fred Geers

Over dalende ledenaantallen maken ze zich geen zorgen in Doorn. "We hebben hier nog altijd zes- tot zevenhonderd leden. Vorig jaar hadden we maar n opzegging. Mensen willen gewoon lid blijven, zelfs als ze zelf niet meer schaatsen. We hebben een fantastisch imago in het dorp. De ijsbaan kan vaak open, we hebben contact met de scholen en er wordt hier ook geskeelerd. Drie verenigingen worden goed ondersteund in het dorp: de Harmonie, de Oranjevereniging en de Doornsche IJsclub."

HET BILTSCHE MEERTJE
Een van de mooiere banen in de provincie Utrecht is dievan KNSB-ijsclub HetBiltsche Meertje. Het ligtbijeen bosperceel langs de Soestdijkseweg. Liefhebbers kunnen er ook 's avondsschaatsen. De verlichting boven de ijsbaan gaat dan aan, eeneven prachtigals zeldzaam beeld. In februari2012 kon Het Biltsche Meertje voor het laatst officieel open.

 Een zeldzaam beeld: topdrukte op Het Biltsche Meertje. Een zeldzaam beeld: topdrukte op Het Biltsche Meertje. | Foto: ijbm.nl

"Het ijs moet tien centimeter dik zijn, maar het probleem is dat de zon schijnt ophet gedeelte aan de Soestdijkseweg. Daardoor vriest het meertje vaak niet helemaal goed dicht", verteltvoorzitter Paul van Haren. De verenigingziet datschaatsers somswel op eigen gelegenheidde andere helft van de baan gebruiken alshet vriest.

In de toekomst wil de ijsclub hengaanfaciliteren door bijvoorbeeld afzettingen te plaatsen, het ijs te vegenen chocolademelk te verkopen. "Wij vinden het ook vervelend dat westeeds weer borden moeten ophangen met de tekst 'IJs onbetrouwbaar'. Het Biltsche Meertje is echt een prachtige plek die we willenkoesteren."

 Schaatsers waagden zich in 2018 op Het Biltsche Meertje, maar de baan was toen niet officieel open. Schaatsers waagden zich in 2018 op Het Biltsche Meertje, maar de baan was toen niet officieel open. | Foto: RTV Utrecht / Huib de Moll

De ijsclub in De Biltheeft nog altijd 190 leden. Er is eenflinke groep(wedstrijd)schaatsers die traint en lestop de Vechtsebanen. Twee jaar geledenis de verenigingbegonnenmetschoolschaatsen."We nemen kinderenuit groep 5 mee naar deVechtsebanen. Zoverwerven we nieuwe leden. Dat is nodig ook: want in Nederland moet je eigenlijk drie dingenzeker kunnen: fietsen, zwemmen en schaatsen."

Voor de winter zeg ik altijd: we spreken elkaar in maart wel"
IJsmeester Dirk de Groot

BAAMBRUGGE
Bij IJsclub Baambrugge is het aantal leden door de kwakkelwinters wat afgenomen. De vereniging richt zich niet alleen op schaatsen, maar ook op skaten, skeeleren en het organiseren van evenementen. Eenvoudig is dat niet, want bestuursleden en vrijwilligers zijn moeilijk te vinden. De Dorpsloop, de Tijdriten de fietstocht op Hemelvaartsdag gingen om deze reden niet door.

De landbaan van de ijsclub staat sinds begin deze maand ongeveer 15 centimeter onder water. "Sindsdien is het afwachten en de weerberichten volgen", vertelt oud-voorzitter en ijsmeester Dirk de Groot. "Voor de winter zeg ik altijd: we spreken elkaar in maart wel, dan weten we meer. Vorig jaar kwam dat ook uit, met die vorst in maart."

Met de komende nachtvorst in het vooruitzicht ziet De Groot wel kansen voor kleinere schaatsinitiatieven. "In Vinkeveen was vorig jaar met balken een tijdelijke baan afgezet op een betonnen terrein. Die vrienden zouden de zaak nu weer in gereedheid kunnen brengen. En in Doorn kunnen ze wellicht ook snel klaar zijn."

VEENENDAAL
Om vaker open te kunnen besproeit ookSchaats- en Skeelerclub De Greb in Veenendaalsinds vorig jaarde baan, in plaats van hem onder water te zetten. Er is daarvoor een giertank aangeschaft. De club beseft dat er vooral nieuwe (jonge) leden geworven kunnen worden als er ook ijspret is. Alleen met een groot aantal leden is de toekomst van De Greb verzekerd. De ijsmeester van De Greb verwacht de komende dagen nog niet open te gaan. "We gaan nu nog niet sproeien. Het is overdag te warm."

 Schaatsen bij De Greb in Veenendaal Schaatsen bij De Greb in Veenendaal | Foto: De Greb

MONTFOORT
De Montfoortse IJsclub is opgericht in 1888 en daarmee de oudste sportvereniging in de gemeente. Bij vorst wordt een ijsbaan aangelegd op de Grote Gracht. Een jaar of zeven geleden lukte dat voor het laatst. Toch zijn ruim vierhonderd gezinnen lid van de club.

Het doel van de verenigingstaat in de statuten omschreven als "het beoefenen en bevorderen van de winter- en ijssport in het algemeen en van het schaatsenrijden in het bijzonder".De vereniging is uitsluitend recreatief bezig en biedt geen trainingsfaciliteiten aan. Er is samenwerking met de ijsclub in Oudewater, waar wel schaatstrainingen worden gegeven. De Montfoortse IJsclub bestaat 130 jaar en dat werd eind vorig jaar gevierd met onder meer een Curlingtoernooi.

UTRECHT
IJsclub Siberia in het Utrechtse Overvecht is een heel ander soort vereniging. Bij natuurijsbaan Park De Watertoren kan sinds 2016 geschaatst worden bij een ijsdikte van 7 centimeter. Voorlopig kunnen de ijzers hier dus zeker niet worden ondergebonden. Maar bij Siberia hoeven ze het niette hebben van schaatsen of skeeleren. Veel ledenheeftde verenigingook niet. "Wij organiserenvooral tal van buitensportactiviteiten. We richten ons op de Pietje Bells in de wijk, jongeren van 12 tot 15 jaar", vertelt Robert van Vliet.

De afgelopen drie jaar kreeg Siberia subsidie van het Initiatievenfonds en dit jaar heeft Wijkbureau Overvecht zich over de vereniging ontfermd. Zaterdagavond organiseert de club voor de derde keer Glow in the Park in het Gagelbos, een sprookjesachtige wandeling van 2,5 kilometer over een speciaal verlicht parcours.

De meeste ijsclubs in de provincie Utrecht lijken dusook zonderstrenge vorsthun weg wel te vinden. Vooral deverenigingen met een rijke historiekunnen rekenen op een trouw ledenbestand. Toch moeten veel clubs welactief leden blijven werven. Ze richten zich daarom op de jeugd, in veel gevallen doorsamen te werken met scholen.Op de lauweren rusten is er in ieder geval niet bij, want wie niks doet, begeeft zich op glad...


Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.Lees ook
Nieuwsoverzicht

- advertentie -


- advertentie -
- advertentie -
- advertentie -