Nieuwe reddingspoging voor Boogbrug bij Vianen

© RTV Utrecht
VIANEN - Stichting Behoud Boogbrug ziet nog altijd kansen voor de boogbrug bij Vianen. Al meer dan twintig jaar zet de IJsselsteinse Wim van Sijl zich in voor het behoud van de 80 jaar oude brug in Vianen, die al jaren op de lijst staat om gesloopt te worden.
De A2-boogbrug bij Vianen werd in 1936 geopend. Rond de eeuwwisseling legde Rijkswaterstaat er twee nieuwe bruggen naast om het verkeer beter te laten doorstromen. Daardoor werd de boogbrug overbodig. En volgens Rijkswaterstaat is het te duur om de brug opnieuw in gebruik te nemen.

FIETSBRUG

De Jan Blankenbrug, die naast de boogbrug ligt wordt door automobilisten maar ook door fietsers gebruikt. Maar dat is gevaarlijk volgens Wim van Sijl en dat onderschrijven nu ook de Fietsersbond en D66 Vijfheerenlanden. Zij trekken daarom aan de bel.
In een brief afgelopen december aan de gemeenten Vijfheerenlanden, Nieuwegein, IJsselstein en de Provincie Utrecht vraagt de Fietsersbond om aandacht voor de fietsveiligheid. De fietspaden op de Jan Blankenbrug zijn te smal en fietsers worden niet genoeg beschermd tegen het autoverkeer. Een oplossing zou kunnen zijn om de boogbrug, die naast de Jan Blankenbrug ligt, in gebruik te nemen voor het fietsverkeer.
Fractievoorzitter Klaas de Zwaan van D66 Vijfheerenlanden wil de raad vanavond ook adviseren de mogelijkheid te onderzoeken om van de boogbrug een fietsverbinding te maken. "We hebben uitgebreid gesproken met de Fietsersbond en de verkeersveiligheid is op de Jan Blankenbrug gewoon niet gegarandeerd. Je fietst eigenlijk op de snelweg, dat kan écht niet. We moeten op zoek naar een alternatief en de grap is dat het alternatief náást de brug ligt, namelijk de Boogbrug Vianen."
D66 is voor behoud van de brug, in welke vorm dan ook. De Zwaan: "Dat kan het behoud van de hele brug zijn, maar ook het behoud van de pijlers waar misschien een nieuwe brug op gebouwd wordt. Het moet in ieder geval onderzocht worden." Daarom is uitstel van de sloop, waar Rijkswaterstaat op aanstuurt, nodig. "Als alles gesloopt wordt, dan is de mogelijkheid passé." De partij vindt het belangrijk dat er een goede fiets- en wandelverbinding is voor Vijfheerenlanden. "Zeker met de toekomstige ontwikkelingen met e-bikes en de ambitie van de provincie Utrecht om een fietsprovincie te zijn."
Rijkswaterstaat heeft in 2017 een onderzoek uitgevoerd naar het hergebruik van de brug. "En die mogelijkheid is er, alleen was er geen plek gevonden om de brug ergens anders neer te leggen. Maar je kan de brug gewoon laten liggen." Aldus de Zwaan.
Wim van Sijl is blij dat de Fietsersbond en D66 Vijfheerenlanden zich nu uitspreken over het behoud van de brug. Van Sijl: "De Fietsersbond is een grote organisatie met veel contacten. En zij kunnen zich uitspreken over de veiligheid. En ook dat D66 zich nu uitspreekt, dat vind ik een goede actie. En ik hoop dat andere partijen zich nu ook gaan uitspreken."

MONUMENT

D66 Vijfheerenlanden en de Fietsersbond pleiten dus vooral voor het behoud van de brug vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid voor fietsers. Wim van Sijl van de Stichting Behoud Boogbrug ziet met een nieuwe functie van de boogbrug én de komst van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden ook weer een nieuwe kans om de brug als monument te laten aanmerken.
De komst van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden geeft de Stichting weer hoop. "De gemeente Vianen en de gemeente Nieuwegein hebben in 2010 besloten dat de brug geen monument is, maar misschien beslist de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden daar anders over." Vanavond vraagt Van Sijl aan de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed Vijfheerenlanden om nog eens na te denken over de brug als monument.
"Het belangrijkste argument van de gemeentes in 2010 om de Boogbrug niet als gemeentelijk monument te kenmerken was dat de brug geen functie had. Nu is er een grotere gemeente die ook een belang heeft om een veilige overbrugging te realiseren. De Jan Blankenbrug is te gevaarlijk, dus de Boogbrug Vianen moet worden opengesteld als fietsverbinding. Dan heeft de brug dus wel een functie", aldus Van Sijl.
Het gaat de Stichting Behoud Boogbrug vooral om het behoud van de brug. "Er zijn voldoende waardestellingen waarop je de brug als gemeentelijk- of als rijksmonument kan aanmerken. Het is een heel bijzondere brug, het is de eerste brug die helemaal uit plaatstaal geklonken is. Hij is ontworpen met een bepaalde esthetische schoonheid."
De minister en de gemeentes hebben de brug eerder niet erkend als monument omdat de brug geen functie had. "Maar als de brug weer een functie heeft voor het lokale verkeer dan wordt de situatie anders", zegt Van Sijl.

RIJKSWATERSTAAT

Het is uiteindelijk aan Rijkswaterstaat of de brug weer in gebruik zal worden genomen. Zij is eigenaar van de brug en gaat dus over het beheer. Rijkswaterstaat heeft deze maand de vraag uitgezet bij bedrijven wat de sloop zal kosten en welke bedrijven daarvoor in aanmerking komen.
D66 Vijfheerenlanden draagt vanavond de wethouder op om samen met de wethouder van Nieuwegein en de Minister van I&W, Rijkswaterstaat te verzoeken de sloop van de boogbrug uit te stellen.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.