RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

- advertentie -
- advertentie -

Onderzoek: verkeershufters en slechte infrastructuur maken Overvecht onveilig

UTRECHT - De drukte,gebrekkigeinfrastructuur en roekeloze weggebruikersvormen een gevaarlijke cocktail in Overvecht. Dat blijktuit een onderzoek vanverkeersdeskundigen.Bewoners en politici maken zich aljaren zorgen overdevele ongelukken in de Utrechtse wijk. Verkeersbureau XTNT deed daarom onderzoekin opdracht van de Wijkraad Overvecht, inclusief een reeks aanbevelingen aan de gemeente om de situatie te verbeteren.

Deskundigen observeerden een aantal locaties die te boek staan als verkeersonveilig.Ook spraken ze met diverse betrokkenen, onder wiebewoners, eenrijschoolhouder en de cordinator van Stichting Jongerenwerk Utrecht.De onderzoekers trekken in hun rapport 'Het recht van de snelste?' de conclusie dat de wijk niet voldoet aan een aantal basisvoorwaarden voor de verkeersveiligheid. Het gaat daarbij om kennis en naleving van de verkeersregels, maar ook om de infrastructuur. "Wegen, kruispunten en rotondes zijn soms lastig te begrijpen in Overvecht. Ook worden de aanwijzingen voor voorrang en het type belijning en bebording niet consequent ingezet."

Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen van XTNT zegt zelfs'ernstig geschrokken' te zijn van een aantal verkeerssituaties in de wijk.Omdat het onderzoek pas op 11 februari volledig openbaar wordt, wilhij noggeen specifieke plekken noemen. Uit cijfers van het ministerie van Infrastructuur over de periode 2014-2016 kwamen de Einsteindreef, Brailledreef, Paranadreef, Moezeldreef en Albert Schweitzerdreef naar voren alslocaties waar de meeste ongelukken gebeuren. Of hier ook is geobserveerd, is niet duidelijk.

OVERTREDERS
Naast de gebrekkige infrastructuur speelt er een anderhardnekkig probleem in Overvecht.Er zijn weggebruikersdie volgens deonderzoekersbewust de regels aan de laars lappen. In de gesprekken met betrokkenen uit de wijk komt vooral de verkeersmentaliteit van jonge, mannelijke automobilisten met een migratieachtergrondnaar voren.De ruime stratennodigen ook uit om het gaspedaal eens flink in te drukken. "Overvecht is een typische autowijk. Hier speelt het dilemma doorstroming of veiligheid?", aldus Tertoolen. Daarnaastspeelt cultuur mogelijk een rol in Overvecht. "De aanwezigheid van verschillende culturele achtergronden lijkt bij te dragen aan een grote diversiteit in opvattingen, attitudes en ervaringen wat betreft normen en gedrag in het verkeer."

VERBETERINGEN
XTNT doet een aantal aanbevelingen om de situatie te verbeteren. "Pas de infrastructuur aan zodat gewenst gedrag meer wordt uitgelokt en ongewenst gedrag minder aantrekkelijk wordt."Daarnaast moet degemeente het zoeken in gedragsverandering, stellen de onderzoekers. Voor wie de regels niet goed kent, moet er betere educatie komen en wie de regels bewust overtreedt moet daarop aangesproken worden. "Laat bewoners waar het om gaat, met name jonge jongens met een migratieachtergrond, elkaar aanspreken op het verkeersgedrag. Werk daarbijsamenmet ambassadeursdie tot die groep behoren, het liefst enige status hebben en zich willen inzetten voor deze zaak."

Ook adviseert XTNT om de doelgroep te laten ervaren hoe het is om onder invloed van middelen (lachgas, alcohol) te rijden, aan de hand van bijvoorbeeld een rijsimulator. "Ervaren is beter dan proberen op te voeden", stellen de onderzoekers. Het verkeersbureaupleit daarnaast voor meer zichtbare handhaving. De bewoners van Overvecht hebben volgens XTNT de neiging om de oorzaken van verkeersonveiligheid buiten zichzelf te zoeken. ''Hierdoor zien ze minder de noodzaak om zelf te veranderen en zich meer aan de verkeersregels te gaan houden. Laten zien wie er onveilig gedrag vertoont, is daarom heel belangrijk. Dat kan met meer handhaving, maar ook door voorlichting."

Verkeerspsycholoog Tertoolen van XTNTzalhet volledige onderzoeksrapport op 11 februarioverhandigenaan wethouder Kees Diepeveen.Onderdeel van de avond is een discussie over de verkeersveiligheid in Overvecht.


Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.


Nieuwsoverzicht

- advertentie -


- advertentie -
- advertentie -
- advertentie -