"Wantrouwen beheerst Utrechts provinciehuis"

© RTV Utrecht
PROVINCIE UTRECHT/UTRECHT - Ambtenaren van de provincie Utrecht zijn het vertrouwen in hun managers en de organisatie waar ze voor werken kwijt. Dat schrijft de NRC. De onvrede zou te wijten zijn aan een serie dubieuze reorganisaties en geleid hebben tot de bestuurscrisis rond de aanleg van de Uithoflijn en de desastreus verlopen verkoop van grond bij de oude vliegbasis Soesterberg.
De NRC baseert zich op een bijzonder kritisch rapport dat de stemming onder provinciemedewerkers in kaart moest brengen. Enkele honderden deelnemers werden ondervraagd. De cijfers wijzen volgens de krant uit dat nog niet de helft van de ambtenaren het management geloofwaardig vindt. Slechts één op de drie vindt dat leidinggevenden hun werk naar behoren uitvoeren. Nog minder ambtenaren denken dat de managers de koers van de organisatie begrijpen.

TEVREDENHEID GEKELDERD

Het gebrek aan vertrouwen onder de medewerkers is opmerkelijk. Volgens de NRC is de tevredenheid in korte tijd gekelderd. In 2016 gaf het personeel nog nauwelijks onvoldoendes en waren managers op hun beurt juichend over hun ambtenaren.
Bij bepaalde afdelingen is het vertrouwen in plannen, visie en eerlijkheid van het management zelfs tot nul gedaald.
Anonieme bronnen tegen NRC
"Nu, twee jaar later, zijn de verhoudingen tussen personeel en het hoge kader verziekt, wat tot uiting komt in tevredenheidsscores die tientallen procentpunten lager uitvallen", schrijft de krant. "Bij bepaalde afdelingen is het vertrouwen in plannen, visie en eerlijkheid van het management zelfs tot nul gedaald, zeggen betrokkenen."

POLITIEK EN PERS

Provinciesecretaris Jan Herman de Baas noemde in een intern bericht dat NRC-verslaggevers hebben gelezen de uitkomsten "niet verrassend" en "pijnlijk". Hij wijst op de veel duurder uitvallende Uithoflijn in Utrecht als een van de oorzaken en zegt dat politiek en pers het onderwerp "zeer negatief" behandelen.
Gedeputeerde Maasdam overleefde in december een motie van wantrouwen.
Gedeputeerde Maasdam overleefde in december een motie van wantrouwen. © Provincie Utrecht
Statenlid Arne Schaddelee van de ChristenUnie pikt die beschuldiging niet. "De gedeputeerden en de provincietop maken er al jaren een ongelooflijke zooi van", zegt hij in de krant. "Nu barst de bom onder de eigen medewerkers en dan zouden wij het gedaan hebben." Oppositiepartijen in de Provinciale Staten staan al langer op voet van oorlog met de gedeputeerden en dienden in december nog een motie van wantrouwen in tegen gedeputeerde Mirjam Maasdam.

EXTERNE KRACHTEN

Ingewijden die in de NRC niet bij naam worden genoemd zoeken de aanleiding voor de onvrede liever in een serie reorganisaties die volgens hen onnavolgbaar en half uitgevoerd zijn. Bovendien werkt de provincie met een opvallend hoog percentage aan externe krachten. Volgens de krant besteedt de organisatie ongeveer eenderde van haar personeelskosten aan het inhuren van dure zzp'ers en specialisten, onder meer voor de projectorganisatie van de Uithoflijn.
De gedeputeerden en de provincietop maken er al jaren een ongelooflijke zooi van. Nu barst de bom onder de eigen medewerkers en dan zouden wij het gedaan hebben.
Statenlid Arne Schaddelee (CU) tegen NRC
Vaste medewerkers voelen zich in de omgeving vol ingehuurde collega's niet meer thuis, aldus NRC. Externen zouden soms hun eigen belangen of het verlengen van hun opdracht boven het belang van hun opdrachtgever stellen. Het grote aandeel externen, meer dan bij andere provincies, heeft inmiddels ook de aandacht van de provincie zelf, die geld heeft vrijgemaakt voor tientallen nieuwe vaste ambtenaren om de inhuurkrachten te vervangen.

HOOFDPIJNDOSSIERS

De betrokkenen die de verslaggevers hebben gesproken zeggen dat het gebrek aan vertrouwen en de vele inhuurkrachten een belangrijke aanleiding zijn voor het escaleren van twee hoofdpijndossiers: de aanleg van de Uithoflijn en de stilgelegde verkoop van bouwkavels aan de Dolderseweg langs de voormalige vliegbasis Soesterberg.
Een van de bouwkavels bij Soesterberg, die het provinciebestuur in de problemen brachten.
Een van de bouwkavels bij Soesterberg, die het provinciebestuur in de problemen brachten. © RTV Utrecht / Timo Anceaux
De problemen bij de Uithoflijn werden duidelijk door een klokkenluidersmelding van een externe medewerker, die klaagde over het gedrag van een andere interimmer, die volgens de krant inmiddels in vaste dienst van de provincie is. Drie ingehuurde managers van het project bleken een hoogoplopend conflict te hebben. Ook bij de mislukte grondverkoop speelde een zzp'er een grote rol.

KRITISCH

De rekenkamer oordeelde afgelopen jaar dat in beide gevallen de taken onduidelijk waren en er aansturing vanuit de provincie ontbrak. Ook de accountant van de provincie Utrecht is kritisch. De jaarrekening over 2017 is nog altijd niet goedgekeurd, omdat diverse uitgaven voor de Uithoflijn niet onderbouwd zijn en er mogelijk ook andere dossiers zijn waarbij kosten niet kunnen worden verantwoord.
Maandag debatteren de provinciepolitici over een bericht dat Uithoflijnbouwer BAM miljoenen heeft gekregen zonder dat duidelijk is waarvoor. Gedeputeerde Dennis Straat zei op RTV Utrecht dat hij aangifte overweegt tegen de medewerker die dat heeft gelekt en daarop reageerden Statenleden woest. De bestuurlijke problemen van de provincie Utrecht hebben inmiddels ook geleid tot Kamervragen aan de minister van Binnenlandse Zaken.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.