Waterschap krijgt uitstel voor schoonmaken vervuilde Westdijk Bunschoten

© RTV Utrecht
BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Waterschap Vallei en Veluwe krijgt een jaar langer de tijd om de vervuilde Westdijk in Bunschoten-Spakenburg schoon te maken. Dat heeft de gemeente Bunschoten besloten na overleg met het waterschap.
Oorspronkelijk moest het waterschap deze maand nog een plan van aanpak hebben voor de sanering. Voor 1 november dit jaar moest de grond schoon zijn. Zou het waterschap dat niet doen, dan dreigde er een dwangsom.
Het waterschap vond die deadline niet haalbaar en tekende bezwaar aan. Het dreigde zelfs tot een rechtszaak te komen. Maar na overleg met de gemeente is nu besloten dat er een jaar langer de tijd gegeven wordt.
Volgens het waterschap is er extra tijd nodig omdat nog niet duidelijk is waar de vervuilde grond naartoe kan. Voordat dat bepaald kan worden, moet eerst onderzocht worden wat de exacte samenstelling van de grond is. "Dat is specialistisch onderzoek en dat kost veel tijd", zegt Frans ter Maten van het waterschap.

VERVUILING

De Westdijk werd in 2016 in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe versterkt. Een aannemer leverde daarvoor zand, maar in 2017 bleek dat het ging om vervuilde grond. Het zoutgehalte is hoger dan normaal en de grond bevat meer en ook andere zware metalen dan op de bijbehorende papieren stond aangegeven.
De verantwoordelijke aannemer is door het waterschap aansprakelijk gesteld. Die zaak loopt nog. In de tussentijd wordt wel gewerkt aan een oplossing. Het is de bedoeling dat alle vervuilde grond wordt afgegraven. Het gaat om circa drieduizend vrachtwagens aan grond.

VOLKSGEZONDHEID

Het waterschap zegt te snappen dat mensen zich zorgen maken, maar wijst op een onderzoek van de GGD waaruit blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Daarnaast zijn er allerlei voorzorgsmaatregelen genomen.
Zo wordt voorkomen dat water dat uit de dijk sijpelt, in de polder komt. Ook is de sloot dit najaar niet gebaggerd. Eerder meldde het waterschap al dat de sloot uit voorzorg wordt doorgespoeld en op een aantal plekken is afrastering geplaatst.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.