Kritiek op Staatsbosbeheer leidt tot Kamervragen en een petitie

© RTV Utrecht
UTRECHTSE HEUVELRUG - De kritiek van oud-directeur natuurbehoud Frits van Beusekom op Staatsbosbeheer heeft geleid tot Kamervragen en een petitie tegen grootschalige kap in de bossen. Volgens Van Beusekom pleegt zijn oude werkgever roofbouw op de bossen.
In februari gaat Staatsbosbeheer weer kappen op de Utrechtse Heuvelrug en daarom luidde de oud-directeur de noodklok. "Het tafelzilver wordt verkocht", zei hij over de bomenkap. Naar aanleiding van de berichtgeving in Nieuwsblad De Kaap en RTV Utrecht zijn inmiddels door GroenLinks Kamervragen gesteld aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De Partij voor de Dieren deed dat ook aan het college van gedeputeerden van de provincie Utrecht. Dinsdag startte een landelijke petitie tegen grootschalige kap en voor een duurzamer natuurbeleid.
In die petitie, die donderdagavond zo'n 1200 keer was ondertekend, vragen bomen-, natuur- en belangenorganisaties om een andere werkwijze van Staatsbosbeheer. De opstellers zijn het eens met Van Beusekom, die stelde dat de grootschalige kap onherstelbare schade toebrengt aan de bossen. Verder vragen ze om een betere controle, want "Staatsbosbeheer controleert zichzelf: slager controleert eigen vlees".

BEZWAREN

Van Beusekom heeft twee grote bezwaren bij de bomenkap van Staatsbosbeheer. "Een multifunctioneel bos, daar is ruimte voor houtproductie, natuur én recreatie. Maar de houtproductie wordt steeds meer op de eerste plek gesteld. Er wordt gekozen voor snel groeiende houtsoorten, waar de houthandel om vraagt. Dat is vooral naaldhout, dus loofhout verdwijnt. Op de langere termijn krijg je dan een ongelofelijk saai bos."
Een ander belangrijk punt is de bodemdegradatie, aldus Van Beusekom. "Bij dat kaalkappen komt een hele boel CO2 vrij, dat als organische stof opgeslagen zit in de bomen. Dat gaat allemaal de lucht in. Ook produceert zo'n ingreep heel veel zuur. Dat lekt de bodem in en lost mineralen op. De bodem verzuurt en verarmt, dat is volstrekt funest. Het bos wat er later weer op moet gaan groeien, wordt een stuk slechter dan het oude."

AANDACHT

Frits van Beusekom is blij met de aandacht voor het bosbeheer door Staatsbosbeheer, en wat daar in zijn ogen verkeerd aan is, zegt hij in Nieuwsblad De Kaap. "Ik krijg privé en in de media bijval van gerenommeerde bosbouwers." Hij benadrukt dat hij er niet op uit is om Staatsbosbeheer 'de grond in te boren': "Natuurlijk heb ik kritiek, maar mijn bedoeling is om duidelijk te maken dat veel van de fouten die worden gemaakt en de structurele problemen die er zijn zoals de te hoge werkdruk, worden veroorzaakt door het feit dat Staatsbosbeheer klem zit. Alleen de politiek kan dit oplossen door haar verantwoordelijkheid te nemen en Staatsbosbeheer met voldoende middelen in staat stelt weer fatsoenlijk beheer te plegen."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.