Kandidatenlijsten voor waterschapsverkiezingen zijn bekend

© RTV Utrecht
PROVINCIE UTRECHT - Voor de waterschapsverkiezingen in de regio Utrecht hebben zich 41 partijen gemeld. In totaal zijn er in de regio vier waterschappen actief. De waterschapsverkiezingen worden net als de Provinciale Statenverkiezingen gehouden op 20 maart.
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht kent de meeste nieuwkomers. Van de 12 partijen die daar meedoen aan de verkiezingen zijn er 4 nieuw. Het gaat om de partijen Forum Duurzaam Effectief Waterschap, De republikeinse Politieke Partij, Queer en de ChristenUnie.
Vallei en Veluwe en Stichtse Rijnlanden hebben allebei 1 nieuwkomer. Bij Stichtse Rijnlanden gaat het om 50Plus, Vallei en Veluwe verwelkomt deze verkiezingen de Verenigde Senioren Partij.

WATERHUISHOUDING EN DROOGTEMAATREGELEN

In totaal zijn er 21 waterschappen in Nederland. Zij zorgen voor de waterhuishouding en regelen bijvoorbeeld het beheer van dijken en sluizen, de waterstand en de zuivering van afvalwater. Afgelopen zomer werd de rol van de waterschappen bijvoorbeeld nog duidelijk zichtbaar door de maatregelen vanwege de aanhoudende droogte.
Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur, wat vergelijkbaar is met een gemeenteraad. Dit algemeen bestuur bepaalt het beleid van het waterschap en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Het algemeen bestuur bestaat uit 18 tot 30 leden. Het grootste deel daarvan wordt gekozen door de inwoners.
De rest van het algemeen bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijven, boeren en natuurbelangen. Zij worden niet gekozen via verkiezingen maar hebben zogeheten geborgde zetels.
Sinds gisteren zijn de kandidatenlijsten voor de verkiezingen definitief. Op de websites van de waterschappen zijn de kandidatenlijsten terug te vinden. Klik hier voor de kandidaten van waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Klik hier voor de kandidatenlijst van Vallei en Veluwe. De kandidaten voor Rivierenland zijn hier te vinden. En dit is de kandidatenlijst van De Stichtse Rijnlanden.

LAGE OPKOMST

De waterschapsverkiezingen bleken in het verleden een stuk minder populair dan de andere politieke verkiezingen in Nederland. In 2015 bracht 43,50 procent van de stemgerechtigden ook daadwerkelijk een stem uit voor de waterschappen. Voor de Provinciale Staten was dat in hetzelfde jaar 47,76 procent.
De gemeenteraadsverkiezingen en Tweede Kamerverkiezingen kennen traditiegetrouw een hogere opkomst. Voor de gemeenten bracht bijna 55 procent van de kiesgerechtigden een stem uit. Voor de Tweede Kamer was dat zelfs ruim 81 procent.
Naast dat de waterschapsverkiezingen relatief weinig stemmers trekken, kende de verkiezing in 2015 ook een uitzonderlijk hoog aantal blanco-stemmers. Het ging om 2,62 procent. Bij de provincie (0,32), gemeenten (0,47) en Tweede Kamerverkiezingen (0,15) lag het aantal blanco stemmen de afgelopen jaren een stuk lager.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.