RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

Bouw woonzorgcentrum Bunnik begonnen: "Het is heel pijnlijk allemaal"

1/2
BUNNIK - Een paar spandoeken van kinderen aan de gevel van de Anne Frankschool markeren het protesttegende graafmachines dievoor de deur zijn begonnen.Ouders en omwonenden waren nog naar de rechter gestapt om de bouw van twee grote zorgcentra tegen te houden, maar de rechter keurde de plannen afgelopen weekgoed."Het is heel pijnlijk allemaal", zegt een van de tegenstanders. "Een goede zaak dat de bouw eindelijk is begonnen", zegt de ontwikkelaar.

De gebouwen die naast de Camminghaschool en de Anne Frankschool komen, zorgen al jaren voor veel beroering in het dorp.Op het schoolplein gaat het vrijwel alleen over debouw van het eerste gebouw die is gestart. Nu is er nog een groen veld en veel licht in de klaslokalen. Ouders vrezen weinig speelruimte voor de kinderen en donkere lokalen.

DE PLANNEN

Woningcorporatie LekstedeWonen is drie jaar geleden door de gemeente benaderd om een gebouw met 14zorgeenheden voor dementerenden en 16 zorgwoningen te bouwen op het Scholeneiland in Bunnik. Later komt er ook een gezondheidscentrum voor onder andere huisartsen en de apotheek.

Ouders enomwonenden zijn het echter niet eens met de beslissing van de gemeente omdaar te bouwen. Ze vinden dat door de bouw het groen in de buurt verdwijnt. Ze haalden honderden handtekeningen op en tekenden bezwaar aan tegen de vergunning om te bouwen.

Er is een tekort aan dit soort woningen en daarom is het goed nieuws."
Vincent Beringen, LekstedeWonen

GROTE WAARDE

De rechter besloot afgelopen woensdag het bezwaar van tafel te vegen, waardoor de bouwwerkzaamheden van het nieuwe complex definitief door lijken te gaan. En dat tot groot ongenoegen van de tegenstanders. "We likken onze wonden", vertelt Heleen. Ze strijdt samen met andere ouders en omwonendentegen de bouw en heeft zelf drie schoolgaande kinderen op het terrein. Ze vindt dat er niet wordt ingezien dat een grasveldje waar verder niet veel op gebeurt van grote waarde kan zijn.

Tekst gaat verder onder de impressie van de nieuwe situatie.

 De twee rechter gebouwen zijn van de nieuwe zorgcentra. De twee rechter gebouwen zijn van de nieuwe zorgcentra. | Foto: Gemeente Bunnik

"Er gebeurde niks op het veldje en dat was juist zo mooi! Zo komen kinderen tot creativiteit. Moeten we ze niet leren wat het belang is van groen? Nu wordt het allemaal beton en komen we in een soort windtunnel terecht", vertelt zeomdat er tussen descholen en de nieuwe gebouwen weinig ruimte zou zitten."Wij vinden dat de gemeente ook verantwoordelijkheid moet nemen voor het gezond opgroeien van kinderen. Buiten spelen en leren bewegen. Gewoon met een berg zand lekker eindeloos klooien."

Het is heel pijnlijk allemaal. We hopen op een wonder."
Heleen, moeder van drie kinderen op school

TEKORT ZORGWONINGEN

Woningcorporatie LekstedeWonen vindt het een "goede zaak" dat de werkzaamheden door kunnen gaan. "Toen wij benaderd werden door de gemeente Bunnik was de nood hoog om betrouwbare zorgwoningen te realiseren. Er is in de regio een tekort aan dit soort woningen en daarom is het voor de mensen die dit nodig hebben goed nieuws", zegt Vincent Beringen van de corporatie.Door deze woningen kunnenook meer ouderenin het dorp blijven wonen, is de gedachte.

Volgens de gemeente is er ookveel behoefte aan de komst van een gezondheidscentrum waar veel zorgverleners bij elkaar komen te zitten. "De nauwere samenwerking tussen allerlei zorgverleners in de 1e lijn zoals huisartsen, wijkverpleging, fysiotherapie, apothekers, psychologen, logopedie, verloskundigen, tandartsen, tandtechniek en mondhyginisten, maakt het wenselijk om ook fysiek bij elkaar onder een dak gevestigd te zijn", schrijft de gemeente.

De tegenstanders vrezen dat er veel meer auto's de wijk in zullen rijden om het gezondheidscentrum te bereiken. De gemeente zegt maatregelen te nemen om dat te voorkomen.

MACHTELOOS

Heleen voelt zich machteloos en betreurt de gang van zaken: "Een rechter toetst alleen maar of het wettelijk gezien klopt en ja, ze voldoen aan de regels. Nu komen er gewoon twee grote gebouwen, zo groot en opgeblazen mogelijk." Ze vindt het onbegrijpelijk dat zo'n hoog gebouw uitgerekend midden in Bunnik wordt gebouw: "Mensen gaan naar Bunnik voor de ruimte, het groen. Nu worden 600 kinderen in het donker gezet."

De bewonersgroep heeft nog tot 26 maart om naar de Raad van State te gaan: "We zijn ons nu aan het beraden of we dat gaan doen. Of het zin heeft. Zoiets kost veel tijd en geld. Het is heel pijnlijk allemaal. We hopen op een wonder", verzucht Heleen.


Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.
Nieuwsoverzicht