Utrechtse gemeenteraad vreest zwijgcontracten in de jeugdzorg

© RTV Utrecht
UTRECHT - De voltallige Utrechtse gemeenteraad wil van wethouder Victor Everhardt weten of jeugdzorginstellingen in de regio gebruikmaken van zogenoemde zwijgcontracten voor ouders. Daarin staat bijvoorbeeld dat wordt afgezien van een gang naar de rechter, een melding aan de inspectie of dat er niet met de pers mag worden gesproken.
De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd keurt dit soort overeenkomsten ernstig af. De raad vindt het ook onwenselijk en wil van de wethouder weten of hij daar net zo over denkt.
De raadsleden hebben een viertal vragen voor Everhardt. Zo willen ze van hem weten of de zwijgcontracten ook in Utrecht bestaan. Sander van Waveren (CDA): "Het is belangrijk, juist in de zorg dat je continu processen verbetert. Dat als er dingen fout gaan, je daar ook open over kan praten en het niet weggestopt wordt."
Ook Peter van Corler (GroenLinks) is een tegenstander van zwijgcontracten in de zorg. "Ik vind het geen goed idee. Zeker in zoiets als de jeugdhulp en de jeugdzorg is het zaak dat je van elkaar leert. En als er fouten zijn gemaakt, is het belangrijk dat je daar ook van leert. Dat is volgens mij een cultuur die we in de hele zorg en jeugdzorg proberen te creëren. En iets als een zwijgcontract past daar niet in."
De Utrechtse gemeenteraad is bezig met een onderzoek naar het functioneren van Veilig Thuis Utrecht en Samen Veilig Midden Nederland. Een aantal families zegde hun afspraak met de raad op het laatste moment af.
RTV Utrecht heeft sterke aanwijzingen dat er zogenoemde zwijgcontracten worden afgesloten. Naar aanleiding van onze berichtgeving over Veilig Thuis en Samen Veilig hebben zich honderden families gemeld met klachten over het functioneren van Veilig Thuis/Samen Veilig.
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld. Eén van de melders had een tuchtzaak aangespannen tegen een vertrouwensarts van Veilig Thuis Utrecht. Daarnaast was er een tuchtzaak tegen een arts van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Beide tuchtzaken zouden in december vorig jaar dienen.

ZWIJGENDE OUDERS

De familie onderhield goed contact met de redactie van RTV Utrecht. Vlak voor de tuchtzaak tegen de vertrouwensarts van Veilig Thuis werd die klacht plotseling ingetrokken. Daarna wilde de familie van het ene op het andere moment niet meer inhoudelijk met RTV Utrecht praten. Zowel het afgelasten van de tuchtzaak als ook de weigering verder te praten met de pers is een duidelijke aanwijzing dat er sprake is van een zogenoemde vaststellingsovereenkomst. Indien in zo'n overeenkomst wordt afgesproken af te zien van contact met de pers of een tuchtcollege is er sprake van een zwijgcontract.
Desgevraagd laat Samen Veilig Midden Nederland weten geen vaststellingsovereenkomsten te hebben gesloten. Mocht een dergelijk zwijgcontract wel bestaan dan zou dat het onderzoek van de gemeenteraad naar het functioneren van Veilig Thuis/Samen Veilig ernstig frustreren. De raad is druk bezig met een onderzoek naar klachten over Veilig Thuis/Samen Veilig
Tot nu toe spraken ze met een groot aantal families en deskundigen. Als blijkt dat mensen met bewezen klachten door Veilig Thuis weggehouden worden bij het onderzoek, dan zou dat de uitkomsten ernstig kunnen beïnvloeden.
Fractievoorzitter Sander van Waveren van het CDA wil dat mensen die in Utrecht een zwijgcontract zouden hebben getekend, contact opnemen met de gemeenteraad. "Ik vind zwijgcontracten in de zorg eigenlijk niet acceptabel. Daar willen we in Nederland vanaf, want het staat verbetering in de zorg in de weg. Als het zo is dat mensen in Utrecht een zwijgcontract hebben getekend, hopen we dat we daar hiermee een eind aan kunnen maken."

WETHOUDER

Wethouder Victor Everhardt (D66) is duidelijk over de situatie bij Samen Veilig. Via zijn woordvoerder laat hij weten dat hij zwijgcontracten niet accepteert. "Zwijgcontracten horen niet thuis in de (jeugd)zorg. Mocht mij ter ore komen dat er bij een Utrechtse (jeugd)zorgaanbieder sprake is van een zwijgcontract, zal ik dit melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en vragen om onderzoek te doen."
Ook Mohammed Saiah van D66 reageert op het vermoeden van  zwijgcontracten in de jeugdzorg. "Of er zwijgcontracten zijn, is precies wat we willen weten. Want zoiets helpt niet. We willen juist verbeterpunten vinden, het gesprek aangaan en dingen voor de Utrechter kunnen verbeteren. En als dan blijkt dat mensen een zwijgcontract hebben ondertekend, dan kunnen wij het verhaal niet aanhoren. We hopen dat we het juist met deze vragen helder kunnen krijgen. En daarmee definitief weten of er zwijgcontracten zijn of niet. Als RTV Utrecht het sterke vermoeden heeft dat die er wel zijn, dan moeten we daar zo snel mogelijk een einde aan maken."
Utrechtse gemeenteraad vreest zwijgcontracten in de jeugdzorg

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.