Natuurlijk Zoëy: "Gezenderde vissen zwemmen steeds makkelijker door de Langbroekerwetering"

Eddy en Nikki bij een stuw met vispassage.
Eddy en Nikki bij een stuw met vispassage. © RTV Utrecht
LANGBROEK - Net als sommige vogels trekken vissen ook van tijd tot tijd naar andere gebieden. Dit doen ze om te paaien of vanwege voedselschaarste. Bij deze migratiestromen stuiten de vissen vaak op obstakels in de vorm van gemalen. De snel draaiende schroeven van de gemaalpompen hakken jaarlijks honderdduizenden vissen aan mootjes. Naast gemalen zijn er ook barrières als sluizen, stuwen en dammen. Al deze barrières belemmeren de trek van vissen. Gelukkig zijn er visvriendelijke aanpassingen mogelijk en worden er op steeds meer plaatsen aanpassingen gedaan zodat vissen ongeschonden deze barrières kunnen passeren.

ONDERZOEK

In het prachtige gebied langs de Langbroekerwetering ziet Eddy hoe de stuwen visvriendelijk zijn gemaakt en hoe er gekeken wordt wanneer welke vissen daar gebruik van maken. Waterschapsecoloog Nikki Dijkstra (van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rhijnlanden): "Zonder deze visvriendelijke passage zouden de vissen tegen een muur opzwemmen. Daarnaast leggen we ook nevengeulen aan voor vissen en kleine waterbeestjes zodat hun leefgebied verbeterd wordt."
Er loopt op dit moment een onderzoek van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) naar de vismigratie in de Langbroekerwetering. Er is namelijk nog weinig bekend over vismigratie in de regionale wateren, terwijl veel vissen hier hun leefgebied hebben. Ook bij andere waterschappen van het stroomgebied Rijn-West worden soortgelijke onderzoeken uitgevoerd allemaal in het kader van een LIFE IP, een Europees project.
Eddy en Hendry Vis bij de stuw.
Eddy en Hendry Vis bij de stuw. © RTV Utrecht

GEZENDERDE VISSEN

Bij een stuw verderop is visonderzoeker Hendry Vis met een collega aan het werk. Er wordt een antenne geplaatst in de vispassage daar. Eerder zijn er honderden vissen van een klein zendertje voorzien. De gezenderde vissen die langs de antenne zwemmen worden individueel herkend . Eddy hoort een piepje als ze langs de antenne zwemmen. Op deze manier kan er goed gezien worden welke vissen de vispassage passeren en hoe vaak ze dat doen. Belangrijk voor het onderzoek naar vismigratie in de regio.

DE WINDE

Er komen wel 30 soorten vissen voor in de provincie Utrecht. In de nevengeul vinden Eddy en Hendry de snoek , de gele pos, de stekelbaars, de riviergrondel en de blankvoorn. Eddy: "Welke vis zou je nu de Utrechtse vis willen noemen? "Hendry: "Nou het zou mooi zijn als het steeds beter gaat met de winde, voor de toekomst hoop ik dat de winde de Utrechtse vis wordt."
Natuurlijk Zoëy wordt donderdags uitgezonden op RTV Utrecht.
Natuurlijk Zoëy over vismigratie

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.