Plan van 11 miljoen euro voor toekomst Overvecht

© RTV Utrecht / Iris Tasseron
UTRECHT - Jongeren in Overvecht moeten meer toekomstperspectief krijgen. Dat staat in het rapport 'Samen voor Overvecht', dat de gemeente Utrecht zojuist naar buiten heeft gebracht.
In het plan staan vijf ambities, zoals het vergroten van de veiligheid in de wijk en het verbeteren van de gezondheid en het welzijn. Ook is er aandacht voor de samenstelling van Overvecht en wil de gemeente de armoede onder de bewoners tegengaan.
Overvecht staat bekend als een wijk waar veel werkloosheid is, waar mensen zich onveilig voelen en waar de gezondheid van de bewoners slecht is. Dat moet nu echt gaan verbeteren, vindt de gemeente. Hier is veel extra geld voor uitgetrokken. Voor dit jaar tot en met 2022 is er nog 11 miljoen euro beschikbaar om in de wijk te investeren.

JEUGD

Wat vooral belangrijk is, is dat de jeugd meer vooruitzicht heeft op een goeie toekomst. Zo streeft de gemeente ernaar dat alle 4-jarige kinderen in de wijk goed Nederlands spreken als ze naar de basisschool gaan. Dat betekent dat op de zogeheten voorscholen al taalles wordt gegeven aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar oud.
Ook wil de gemeente de kansen voor jongeren vergroten op het vinden van een baan. Het zal vooral gaan om opleidingen en werkbegeleidingsprojecten. In het verlengde hiervan wil de gemeente Utrecht ondernemers op bedrijventerrein 'Nieuw Overvecht' meer de ruimte geven en ondernemers in de wijk beter faciliteren en stimuleren.

ARMOEDE

Ook de armoede in de wijk is groter dan in andere Utrechtse wijken. Dat heeft onder meer met de samenstelling van Overvecht te maken. Ruim 70 procent van de huizen bestaat uit sociale woningbouw. Dat moet veranderen.
In de wijk worden de komende 20 jaar meer duurdere woningen gerealiseerd in samenwerking met projectontwikkelaars en woningcorporaties. Het gaat dan om zogenoemde middenhuur woningen met een huur van zo'n 1000 euro per maand en ook koopwoningen. Na die 20 jaar zal het percentage sociale huurwoningen teruggebracht zijn naar zo'n 45 procent. Dat is dan nog steeds hoger dan in de andere Utrechtse wijken.
Daarnaast wordt de schuldhulpverlening uitgebreid. Ongeveer 25 huishoudens komen hier straks voor in aanmerking.

DE VERSNELLING

In 2016 was er ook al een plan voor het verbeteren van de wijk Overvecht waar ruim 10 miljoen euro voor was uitgetrokken tot en met dit jaar. Ook in dit plan 'De Versnelling' stonden zo'n vijf speerpunten. Het nu gepresenteerde plan lijkt hierop voort te borduren.
Een belangrijke aanvulling lijkt vooral het terugbrengen van het aantal sociale huurwoningen. Hoe de ambities van 'Samen voor Overvecht' concreet worden uitgevoerd wordt de komende tijd duidelijk.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.