RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

Complete Utrechtse oppositie wil van wethouder Van Hooijdonk af

UTRECHT - De oppositie in de Utrechtse gemeenteraad is helemaal klaar met GroenLinks wethouder Lot van Hooijdonk. Een motie van wantrouwen die werd ingediend door Stadsbelang Utrecht haalde geen meerderheid, maar wel de steun van de voltallige oppositie. Dat gebeurde bij een spoeddebat over de Uithoflijn, dat tot donderdagavond laat duurde.

TIK OP DE VINGERS

Het spoeddebat was aangevraagd door de oppositie. Vlak voor het eind van het debat werd er lang geschorst voor overleg. Daarna kwam de motie van wantrouwen van Stadsbelang. Door de brede steun voor die motie gaf de raad een belangrijk signaal af, het is een serieuze tik op de vingers van de wethouder, maar ze hoeft er niet door op te stappen. De oppositie heeft geen vertrouwen meer in Van Hooijdonk, ze informeert de raad niet tijdig en niet volledig. Daarnaast vindt een deel van de raad haar houding tijdens het debat onvoldoende. Ook zijn er partijen die vinden dat Van Hooijdonk niet leert van eerdere fouten.

Kritiek van de oppositie was er ook op een nieuwe deal met aannemer BAM, die in december werd gesloten. Die overeenkomst moest een eind maken aan een groot aantal geschillen en onenigheden tussen de aannemer en de projectorganisatie van gemeente en provincie. De raad was ontstemd dat ze niet tijdig zijn geÔnformeerd door de wethouder over die overeenkomst. Die werd vlak voor de feestdagen gesloten. Van Hooijdonk gaf aan dat er maar twee werkdagen verstreken waren, toen de raad werd ingelicht.

VERKEERD BEELD

Wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) op haar beurt baalt van de beeldvorming die is ontstaan door een artikel in het AD Utrechts Nieuwsblad. Die krant schreef eerder dit jaar dat er bij De Uithoflijn tien miljoen euro onverschuldigd is betaald aan de aannemer BAM. De wethouder gaf eerder al aan dat het artikel niet klopt. Vanavond zei ze tijdens een spoeddebat in de gemeenteraad dat het artikel het project niet vooruit helpt. "Het zaait twijfel en het doet geen recht aan de vele medewerkers die zich inzetten voor de goede zaak. Mensen werken zich het schompes en dat doen ze met succes, het project ligt op koers. Die negatieve beeldvorming grijpt de mensen die aan het project werken aan."

Deze opmerking was tegen het zere been van de VVD. Marijn de Pagter vond dat het debat niet over de harde werkers van De Uithoflijn gaat, maar over de verantwoording die de wethouder in de raad aflegt.

GEHEIM

Spannend werd het debat toen het ging over een document dat aan de basis heeft gestaan van het artikel van het AD. Dat stuk is geschreven door de kostendeskundige van de Uithoflijn. In dat stuk schrijft de kostendeskundige dat er onverschuldigde betalingen zijn gedaan aan aannemer BAM. De gemeenteraad wil dat stuk graag hebben. Het stuk circuleert wel in de Provinciale Staten. Wethouder Lot van Hooijdonk zegt dat zij het stuk niet kent. Het maakt geen deel uit van het archief van de provincie, noch van de gemeente.

Waarschijnlijk is het onderdeel van een geheim rapport dat geschreven is door een adviesbureau dat de integriteit van de top van de projectorganisatie moest onderzoeken. Dat stuk is geheim, alleen de provinciale staten kennen de inhoud. Al langer is er het verlangen bij de raad om dat stuk te lezen, maar daar zijn allerlei juridische obstakels tegen.

RAADSENQUETE

Een voorstel van de PvdA om een zogenoemde raadsenquÍte te starten haalde geen meerderheid in de raad. De wethouder had ook goed nieuws. Ze gaf aan dat de tram inmiddels is opgeleverd door de aannemer. De provincie is er nu eigenaar van. Ook is er inmiddels toestemming om met de tram op de openbare weg te gaan rijden. Die toestemming is nodig om de tram vanaf nu in een hogere frequentie proef te gaan laten rijden.


Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.Lees ook
Nieuwsoverzicht