'Ouderwetse' wijkraden moeten veranderen in wijkplatforms

© RTV Utrecht / Timo Anceaux
UTRECHT - De Utrechtse wethouder Anke Klein doet een voorzet om de opzet van wijkraden te veranderen. De wethouder schrijft in een collegevoorstel dat ze nieuwe platforms wil introduceren op wijk- en buurtniveau.
Op dit moment zijn er tien wijkraden in de gemeente Utrecht. In een wijkraad zitten bewoners en ondernemers van een wijk die het college van burgemeester en wethouders adviseren.
Het college liet bij de presentatie van het coalitieakkoord al weten de rol en functie van de wijkraad te willen herzien. "Daarbij staat voor ons een goede afspiegeling van de wijk en de buurten (bijvoorbeeld door loting) centraal," schreef het college toen.
Dat leidde al tot wrevel bij sommige wijkraden. Zo stapte het bestuur van de Wijkraad Leidsche Rijn vorig jaar nog op nadat de wijkraden flink werden gekort.

OUDERWETS

Wethouder Klein herhaalt in het voorstel dat ze het huidige systeem van wijkraden die een formele rol hebben als vertegenwoordigers van hun wijk niet meer vindt passen bij deze tijd.
"We hebben heel veel waardering voor de inzet van de mensen van de wijkraden voor hun wijken en buurten en zien het belang van een gestructureerde vorm van participatie op wijk- en buurtniveau," zegt Klein. "Tegelijk zitten oude afspraken nieuwe manieren van samenwerken in de weg. Daarom introduceren we nieuwe platforms op wijk- en buurtniveau."

LAAGDREMPELIG

Hoe die nieuwe platforms eruit komen te zien, is nog niet duidelijk. Al geeft het college wel aan dat de nieuwe methode laagdrempelig moet zijn en voldoende online mogelijkheden moet bieden.
Het college komt niet met een uitgewerkt plan, maar heeft een werkconferentie gepland op 27 maart. Voor deze conferentie zijn actieve bewoners, wijkraadsleden, experts en gemeenteraadsleden uitgenodigd. Mede op basis van deze conferentie wil het college zo tot een actieprogramma komen dat in juni aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.