UKiest: niet bouwen in de natuur, wel betalen voor meer goedkope huizen

© Pixabay
PROVINCIE UTRECHT - De provincie moet meebetalen aan het bouwen van goedkope huizen, maar de natuur mag er liever niet onder lijden. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van het Utrechtse Kieskompas, dat inmiddels door meer dan 40.000 mensen is ingevuld.
In het Kieskompas krijgen deelnemers stemhulp, nadat ze hun mening hebben gegeven over 25 stellingen die mede door RTV Utrecht zijn opgesteld. De reacties geven een inzicht in hoe Utrechters vinden dat dat provinciebestuurders beleid zouden moeten maken. De onderzoekers van het Kieskompas hebben de cijfers representatief voor de provincie Utrecht gemaakt door bij de analyse rekening te houden met eigenschappen als geslacht, leeftijd en opleiding. Deze week behandelt RTV Utrecht de voorlopige resultaten aan de hand van de thema's Wonen, Buitengebied, Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur. Vandaag staat het thema Wonen centraal.

BOUWEN IN HET BUITENGEBIED

"De provincie moet gemeenten toestaan meer huizen te bouwen in het buitengebied, ook al gaat dat ten koste van groen", luidt een van de stellingen. Nee, zegt het merendeel van de Utrechters. Een op de vijf (19,7%) is het er zelfs helemaal niet mee eens.
© RTV Utrecht
Opmerkelijk is dat als je de reacties op deze stelling uitsplitst naar wat mannen en vrouwen zeggen er een iets ander beeld ontstaat. Bij de mannen zijn er weliswaar nog steeds meer tegenstanders (47,6%) dan voorstanders (38,7%), maar beide kampen komen niet boven de vijftig procent uit. Utrechtse vrouwen zijn er meer uitgesproken over: 65,9% is het niet of helemaal niet met de stelling eens. Slechts 24,6% van de vrouwen vindt dat de provincie wel toestemming mag geven.

BETAALBARE HUIZEN

Moet de provincie meebetalen aan de bouw van meer betaalbare woningen, was een andere kwestie die we in het Kieskompas voorlegden. Absoluut, vinden veel inwoners van Utrecht. Zo'n 45 procent is het met de stelling eens en nog eens bijna 25 procent koos zelfs voor "helemaal mee eens". Met name onder jongeren tot 24 jaar vind je veel voorstanders, wat logisch lijkt omdat starters op dit moment moeite hebben om een huis te vinden.
© RTV Utrecht
De tegenstanders zijn met 16,6 procent veruit in de minderheid, en ook bij deze stelling is een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen te zien. Bij de vrouwen vindt één op de acht (12,6%) dat de provincie geen belastinggeld in betaalbare huizen hoeft te steken. Bij Utrechtse mannen zien we meer weerstand tegen meebetalen: één op de vijf (20,9%) zegt "niet mee eens" of "helemaal niet mee eens".

RODE CONTOUREN

"Waar er wel en niet gebouwd mag worden is misschien wel het belangrijkste verkiezingsthema in onze regio", zegt politiek redacteur Roel Breet van RTV Utrecht. "De provincie bepaalt dat door grenzen aan te geven, de zogenoemde 'rode contouren'. In het provinciehuis vinden ze dat de balans tussen natuur en economie Utrecht zo aantrekkelijk maakt. Maar nu de huizenprijzen de pan uit rijzen, wordt de roep om meer in het groen te gaan bouwen groter."
"Ook de partijen die de natuur hoog in het vaandel hebben maken een ommezwaai. ChristenUnie bijvoorbeeld zegt dat kleinere kernen nu ook buiten de vastgestelde grenzen mogen bouwen. Partijen die een grote aanhang in de stad hebben, zoals GroenLinks en D66 vinden dat huizen juist binnen de rode contouren gebouwd moeten worden. Hoogbouw, dus de lucht in."

KIESKOMPAS

Wie ook wat hulp wil bij het bepalen van de juiste stem kan ons Kieskompas invullen en bekijken op welke thema's u het met de partijen eens bent. Het Forum voor Democratie ontbreekt in het Utrechtse Kieskompas. De partij is gevraagd om mee te werken, maar heeft niet op het verzoek gereageerd.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.