Verder onderzoek naar appartementen, bibliotheek en muziekschool in voormalig V&D-pand Zeist

© Menno Bausch
ZEIST - In het voormalige V&D-gebouw in Zeist komen mogelijk appartementen en maatschappelijk organisaties, zoals de bibliotheek en de muziekschool. Een verkenning heeft opgeleverd dat deze nieuwe invulling het meest kansrijk lijkt. Vastgoedbedrijf Accres - de eigenaar van het gebouw aan de 1e Hogeweg, wil de variant nader onderzoeken en de gemeente werkt daaraan mee. 
Het is bedoeling dat twee verdiepingen van het pand onderdak bieden aan onder andere de bibliotheek Idea Zeist en het Kunstenhuis (locatie Egelinglaan, de muziekschool en de Peppel). De rest van het pand is bestemd voor appartementen in diverse typen en prijsklassen. Vertegenwoordigers van de bibliotheek Idea Zeist en het Kunstenhuis zijn enthousiast over het verder onderzoeken van de mogelijkheid van huisvesting in het V&D-pand. Accres en de gemeente houden in april een informatiebijeenkomst. De datum en locatie worden nog bekendgemaakt.

WETHOUDER

Wethouder Marcel Fluitman: "De V&D is eind 2015 vertrokken en zowel eigenaar Accres als de gemeente wil een goede nieuwe bestemming voor het pand. De combinatie van een maatschappelijke invulling en wonen lijkt het best te passen bij onze wensen: het draagt bij aan een levendig centrum, het biedt nieuwe mogelijkheden en kansen voor de maatschappelijke organisaties én het aantal overtollige vierkante meters winkeloppervlak in het centrum van Zeist zal fors dalen. Maar er liggen natuurlijk nog wel enkele uitdagingen. De organisaties moeten bijvoorbeeld op een goede manier hun activiteiten kunnen uitvoeren in het pand."

DE KLINKER

Als de maatschappelijke organisaties daadwerkelijk naar het V&D-gebouw verhuizen, dan laten zij ook panden áchter, waar een nieuwe oplossing voor moet worden gevonden. De muziekschool en de bibliotheek laten dan bijvoorbeeld een bijna lege De Klinker achter. Wethouder Fluitman: "De Klinker is bovendien aan groot onderhoud toe, daar moet dus iets mee gebeuren. Daarnaast zien we de toenemende winkelleegstand op het Emmaplein én een tekort aan woningen voor onder meer starters en ouderen."
De openbare ruimte in het centrum heeft grote veranderingen ondergaan, maar de woon- en leefomgeving in het centrum heeft volgens de wethouder nog extra impulsen nodig. "Dit alles vraagt om een nieuwe samenhangende visie op het gebied rond het zuidelijk deel van de Voorheuvel, de Markt en het Emmaplein. Met die nieuwe gebiedsvisie gaan we aan de slag. De nieuwe invulling van het V&D-pand is nog lang geen zekerheid, maar los daarvan, wil het college klaar staan met plannen voor dat gebied."

PROVINCIE

De provincie Utrecht, via gedeputeerde Mirjam Maasdam, heeft laten weten graag een bijdrage te leveren aan deze gebiedsvisie. "Uit het Koopstromenonderzoek dat wij onlangs samen met Noord- en Zuid-Holland hebben laten uitvoeren bleek dat vooral de centra van middelgrote steden het moeilijk hebben. Het is dus een probleem dat de individuele gemeente overstijgt. In Zeist knelt het nu extra zolang het V&D-pand leeg staat. Daarom slaan we nu met de gemeente de handen ineen."
Onlangs hebben gemeente en provincie daarover een intentieverklaring getekend. Fluitman: "Ik ben heel blij dat de provincie hierin met ons wil samenwerken en geld en deskundigheid wil inbrengen. Als volgende stap gaan we nu met de provincie een proces op poten zetten om met belanghebbenden te komen tot een plan voor een mooie toekomst van dit gebied. In april hopen we helder te hebben hoe dat proces eruit gaat zien."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.