UKiest: Utrechter vindt grond voor boer niet heel belangrijk (maar leven gans nog veel minder)

Aneo Koning (gans) / RTV Utrecht (achtergrond).
Aneo Koning (gans) / RTV Utrecht (achtergrond). © Aneo Koning / RTV Utrecht
PROVINCIE UTRECHT - Utrechters hebben weinig moeite met het opofferen van landbouwgrond als dit betekent dat het bodemverzakkingen tegengaat. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van het Utrechtse Kieskompas, dat inmiddels door meer dan 40.000 mensen is ingevuld.
Op de website van het Kieskompas krijgen mensen hulp met het bepalen van hun stem voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart. De antwoorden van de 40.000 mensen die dat hebben gedaan, geven een inzicht in hoe Utrechters vinden dat provinciebestuurders hun werk moeten doen.
Een deel van de stellingen gaat over de buitengebieden van de provincie waar het landschap nog bestaat uit gras, slootjes en natuur. In deze gebieden, zoals de polders rondom Kockengen, Kamerik, Wilnis en Vinkeveen, botsen de belangen van boeren en die van natuurliefhebbers en huiseigenaren regelmatig, bijvoorbeeld als het gaat over bodemverzakkingen.
Een zakkende bodem leidt tot scheuren in muren en stroomkabels die knappen. Vervelend, en iets dat voorkomen kan worden door het waterpeil te verhogen. Maar dat ligt gevoelig bij boeren want het gaat soms ten koste van landbouwgrond.
En de druk op vooral jongere boeren is volgens politiek redacteur Roel Breet al enorm: "Er komt ontzettend veel af op de boeren, want volgens partijen moet er ook ontzettend veel veranderen. Naast duurzamere landbouw, waar veel politieke vraag naar is, moeten boeren ook de bodemdaling beperken. Bijvoorbeeld in gemeentes met veenweides als Woerden, Stichtse Vecht en De Ronde Venen."
Breet vervolgt: "Maar als je bijvoorbeeld een weiland onder water zet, wat partijen als D66 of Partij voor de Dieren willen, dan kun je daar geen koeien meer laten grazen. Wie levert dan ons eten? En hoe verdient een boer dan nog zijn of haar boterham? Daarnaast is de grond ook nog eens nodig als broedplaatsen voor vogels en insecten. Oftewel: de boeren krijgen veel op hun bordje, maar missen heel erg een duidelijke regie vanuit de provincie en het gesprek. Naast natuurbeheerders als Utrechts Landschap moeten zij dit klusje voor een groot deel klaren. De druk en verantwoordelijkheid is dus groot."
Maar de mensen die het Kieskompas invulden, laten zich daar niet door weerhouden. Gevraagd of ze het erg zouden vinden om het waterpeil te verhogen om bodemverzakkingen te voorkomen, ook als dit ten koste gaat van landbouwgrond, is iets meer dan de helft (53,2 procent) in meer of mindere mate voor. Maar één op de zes (17 procent) is tegen.
© RTV Utrecht

UITBREIDEN NATUUR

Over de vraag of de provincie natuurgebieden moet uitbreiden, ook als dit betekent dat er landbouwgrond verdwijnt, zijn Utrechters meer verdeeld. Ongeveer even veel mensen zijn voor als tegen, met net iets meer mensen die het niet nodig vinden (38,4 procent) dan Utrechters die graag meer groen zien (36,5 procent). Eén op de vier mensen is neutraal.
© RTV Utrecht

GANZEN

Meer steun krijgen de boeren als het gaat om hun strijd tegen ganzen. De vogels kunnen op weinig sympathie rekenen van de invullers van het Kieskompas. Gevraagd of mensen het erg zouden vinden als de gevederde beestjes sneuvelen om zo gewassen te beschermen, is maar één op de vier mensen tegen. Een meerderheid van 55 procent vindt het doden van de vogels prima.
© RTV Utrecht

KIESKOMPAS

Deelnemers aan het Kieskompas moeten hun mening geven over 25 stellingen die mede door RTV Utrecht zijn opgesteld. De onderzoekers van het Kieskompas hebben alle antwoorden gepakt en die representatief gemaakt voor de provincie Utrecht door eigenschappen van deelnemers als geslacht, leeftijd en opleiding te vertalen naar de samenstelling van de provincie Utrecht. Deze week behandelt RTV Utrecht de voorlopige resultaten aan de hand van de thema's wonen, buitengebied, mobiliteit, duurzaamheid en cultuur.
Wie ook hulp wil bij het bepalen van de stem kan het Kieskompas invullen. Het Forum voor Democratie ontbreekt in het Utrechtse Kieskompas. De partij is gevraagd om mee te werken, maar heeft niet op dat verzoek gereageerd.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.