Provinciedebat: klimaatprobleem verdeelt kandidaten, financiën moeten snel op orde

© RTV Utrecht
AMERSFOORT - De provincie Utrecht moet bijdragen om de klimaatdoelen te halen. Maar op welke manier, daarover is nog lang geen overeenstemming. Dat bleek woensdagavond tijdens een verkiezingsdebat van RTV Utrecht, nieuwsblad De Stad Amersfoort en de journalistieke website De Stadsbron.
In het Eemhuis debateerden tien van de veertien verkiesbare partijen over duurzaamheid en woningbouw. Maar ook de financiële situatie van de provincie kwam aan bod, mede door inbreng uit de zaal.
De provincie kampt met ernstige financiële problemen. Met name het echec rond de bouw van een snelle openbaar vervoersverbinding naar het universiteitsgebied De Uithof in de hoofdstad houdt de gemoederen in het Provinciehuis flink bezig.
Tijdens het debat in Amersfoort werd gesproken van een 'financieel zwart gat waarvan de omvang nog niet bepaald is'. Die financiële onzekerheid trok een wissel op de plannen van partijen op het gebied van duurzaamheid en woningbouw die woensdag in Amersfoort centraal stonden.

DUURZAAMHEID

De partijen zijn het er vrijwel allemaal over eens dat er iets moet gebeuren om klimaatproblemen aan te pakken, maar de vraag hóe verdeelt de partijen flink. Alleen de PVV zette bij monde van lijsttrekker René Dercksen vraagtekens bij de opwarming van de aarde. Hij vermoedde een complot, waarin zelfs het nationale meteorologisch instituut een dubieuze rol speelt. "Het KNMI heeft hittegolven weggefraudeerd", beweerde Dercksen. Wat hij daar precies mee wilde zeggen bleef overigens onduidelijk.
Maar of er weilanden met zonnepanelen moeten komen en waar dan, bleef goeddeels onduidelijk. De SP (Rob Molenkamp) vond dat het landschap moest worden beschermd en dat er daarom geen plaats is voor zonnepanelen. GroenLinks vond overigens dat zonnepanelen en natuurbehoud heel goed samen konden gaan.

WINDMOLENS

De vraag of er windmolens moeten komen, werd ook dunnetjes beantwoord met de opmerking dat bewonersinitiatieven moeten worden gehonoreerd (Van Muilekom, PvdA) of dat er kleine windmolentjes bij boerderijen moeten kunnen komen (Hoek, 50Plus).
Het publiek liet weten de oplossing langs de A1 bij Eemnes wel een fraaie te vinden. Iemand anders uit het publiek reageerde duidelijk gefrustreerd: "Het is absurd dat er partijen zijn die het klimaatprobleem ontkennen." Hij vond dat er nu doorgepakt moest worden en dat de politiek vooral 'treuzelargumenten' gebruikte om geen knopen door te hoeven hakken.

STINKENDE BIOGASCENTRALE

Een mooi voorbeeld van hoe theorie en praktijk elkaar hinderlijk in de weg kunnen staan, was de zaak van de Bunschotense biogascentrale, waar afval wordt omgezet in groene energie. "De centrale stinkt en mensen zijn bezorgd over de veiligheid", vond Tineke Koelewijn, die pleitte voor sluiting van de fabriek. Dat was tegen het zere been van Gedeputeerde Van den Berg: "We moeten niet sluiten, maar de problemen oplossen. De fabriek moet de vergunningen naleven. Maar het lukt helemaal niet om te handhaven", vond Koelewijn, zelf een inwoner van Bunschoten. "Het lukt al acht jaar niet." Op aandringen van gespreksleider Kees Hoogendijk erkende Van den Berg dat sluiting van de fabriek 'een ultieme stap' zou kunnen zijn.'
Over de noodzaak van woningbouw waren de standpunten duidelijker. Huib van Essen van GroenLinks vond dat de 'rode contouren' (de vastgestelde grenzen van de gebieden waar gebouwd mag worden) niet overschreden moeten worden. "Als we de plekken in de steden en dorpen niet benutten, verliezen we twee keer; we leveren natuur in en in de bebouwde kom blijven we zitten met verpauperde gebieden." De VVD bij monde van André van Schie was het daarmee oneens. "Er kan geschoven worden met de contouren als dat dorpen en steden kan helpen de leefbaarheid en de lokale economie overeind te houden." Hij benadrukte dat het écht nodig is om te bouwen om woningen voor brede groepen betaalbaar te houden. Oók in de grote steden.

HOOGBOUW

Gedeputeerde Pim van den Berg (D66), die als lijstduwer deelnam aan het debat, zag voor Amersfoort mogelijkheden om 13.000 woningen te bouwen binnen de bestaande contouren. Hij vond het ook geen taboe om de hoogte in te gaan, als dat nodig zou zijn. Wel wees Van den Berg op de samenhang tussen bouwplannen en de infrastructuur. "Dat moet op elkaar worden afgestemd, maar dat maakt het ook complexer."
De stelling of de provincie moet meebetalen aan het aardgasvrij maken van woningen, verhitte de gemoederen ook aardig. Arne Schaddelee (CU) wond zich op over de karige prestaties van het huidige College. "Wij zijn ervoor. We willen geld uitgeven aan dingen die we belangrijk vinden en dit vinden we belangrijk! En ik vind de prestaties van het huidige College -dat hier de afgelopen periode 1,5 miljoen aan uitgaf, schril afsteken tegen de 2 miljoen die we stopten in het naar Utrecht halen van de wielerronde van Spanje."
De PVV bereed ook nu een favoriet stokpaardje. "We gaan ook in de verkiezingsperiode geen gratis geld weggeven, zoals andere partijen. Van het gas af? We zijn krankzinnig geworden! Voor andere landen is gas het toppunt van schone energie en wij gaan het afschaffen", vond René Dercksen.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.