Gemeente Zeist wil Thomaskerk omvormen tot school

© Wikipedia / HenkvD
ZEIST - De gemeente Zeist is van plan om de Thomaskerk aan de Oranje Nassaulaan te kopen. Het college wil in het leegstaande gebouw enkele leslokalen en een gymnastieklokaal realiseren. Door toename van het aantal leerlingen in de wijk Hoge Dennen/Kerckebosch en toenemende druk op het gebruik van de gymnastieklokalen in Zeist, is een extra gymnastieklokaal in de buurt noodzakelijk.
De Kerckeboschschool wil een oplossing voor de huisvesting door toename van het aantal leerlingen in de wijk. Bij een inventarisatie van de schoolgebouwen in de omgeving, bleek dat daar geen mogelijkheden zijn voor de uitbreiding van onderwijsruimte en een extra gymnastieklokaal.
De Thomaskerk gebruiken is dan volgens de gemeente dé oplossing. Bij de benodigde aanpassingen van de kerk wordt volgens het college rekening gehouden met de historische waarde van het gebouw en ook met inrichtingselementen zoals het orgel en de liturgische tafel.
Laura Hoogstraten, wethouder Onderwijs: "Ik ben blij dat het kerkgebouw behouden blijft en dat we voor het onderwijs een mooie, creatieve oplossing hebben kunnen vinden. Daarnaast biedt het gebouw ook prachtige kansen voor maatschappelijke activiteiten voor de buurt."
Na een bijeenkomst met omwonenden op 1 april zal het College van B&W het voorstel om de Thomaskerk te kopen voorleggen aan de raad. De verwachting is dat de politiek voor de zomer een besluit neemt.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.