"Veilig Thuis verzwijgt honderden klachten"

© RTV Utrecht
UTRECHT - Het aantal klachten dat binnenkomt over Veilig Thuis en Samen Veilig in Utrecht loopt jaarlijks in de honderden. Dat zegt Ron Buijs van het AKJ, een instelling die opkomt voor de belangen van ouders die te maken krijgen met jeugdzorg. Hij deed zijn uitspraken tijdens een Raadsinformatiebijeenkomst in het Utrechtse stadskantoor.
Die avond was georganiseerd door de gemeenteraad nadat bij hen vele klachten over Veilig Thuis waren binnen gekomen. Veilig Thuis is het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Het is een onderdeel van Samen Veilig Midden Nederland, die ook andere jeugdzorg aanbiedt.

ACHTTIEN KLACHTEN

Buijs maakte zich er boos over dat Samen Veilig in zijn jaarverslag zet dat ze slechts achttien klachten kregen. Tijdens en na de bijeenkomst liet hij weten dat dit aantal slechts het aantal zaken is dat door de klachtencommissie is beoordeeld. Hij zegt dat het werkelijk aantal klachten in 2018 tussen de vierhonderd en zeshonderd moet zijn geweest.
De avond verliep vooral in het begin onrustig. Voor de vergadering waren raadsleden uitgenodigd en daarnaast ouders die te maken hebben met de jeugdzorg in Utrecht. Ook waren er vertegenwoordigers van de betrokken instellingen en deskundigen. Tijdens een presentatie van een medewerker van Veilig Thuis liep een groot aantal ouders verontwaardigd de zaal uit. Zij noemden het een cliché verhaal. Zo werden in een casus de ouders afgeschilderd als bouwvakkers en thuiskappers met een laag IQ en een lastige jeugd. De ouders herkenden zich niet in dat profiel.

GEBREK AAN WAARHEIDSVINDING

De avond kende een aantal rode draden, die tot stand waren gekomen na een inventarisatie van de klachten van de ouders. Het gebrek aan waarheidsvinding door Veilig Thuis was één van de belangrijkste grieven. Aannames worden vaak feiten en verzinsels zijn ineens de waarheid. Als kinderen iets vertellen worden hun woorden volgens de ouders vaak verdraaid. Een vertegenwoordiger van de politie gaf aan dat bij meldingen van huiselijk geweld, de politie ook niet aan waarheidsvinding doet. Jolanda Boere van de politie: "Bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling zoeken wij niet naar feiten, we doen dus niet aan waarheidsvinding. Wij beschrijven alleen de situatie zoals we die aantreffen en sturen die door naar Veilig Thuis." Het blijkt dat het bij het beschrijven van die feiten nog wel eens mis gaat.
Een andere rode draad waren de fouten in rapportages. Directeur Tanno Klein van Samen Veilig gaf toe dat daar nog wel eens wat mis gaat. Maar volgens hem wordt dat gecorrigeerd als de klachtencommissie ouders in het gelijk stelt. Verder gaf hij toe dat familieleden van een gezin met problemen niet vaak genoeg worden betrokken bij het zoeken naar oplossingen.
De raadsleden evalueren aanstaande donderdag in een besloten overleg deze bijeenkomst. Waarschijnlijk besluiten zij dan om later dit jaar verder te discussiëren in een commissievergadering van de gemeenteraad.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.