Provinciale Statenverkiezingen: de stembureaus zijn open

Stemmen in Houten
Stemmen in Houten © RTV Utrecht / Robert Jan Booij
PROVINCIE UTRECHT - We mogen weer naar de stembus. Voor de Provinciale Staten én voor de waterschappen deze keer. Zeker 13,1 miljoen mensen kunnen vandaag terecht op zo'n 10.000 stembureaus. Het eerste stembureau in de provincie Utrecht opende om 06.45 uur op Utrecht Centraal. De meeste andere zijn open van 07.30 uur tot 21.00 uur.
In Baarn kon vanaf 07.00 uur gestemd worden. Het stembureau op het station was de eerste die daar openging.

PROVINCIALE STATEN

De Provinciale Staten zijn vergelijkbaar met de Tweede Kamer op landelijk niveau en de gemeenteraad op lokaal niveau. De gekozen Statenleden bepalen op hun beurt binnen drie maanden na de verkiezingen, in dit geval op 27 mei, de samenstelling van de Eerste Kamer. Daarin zitten 75 Kamerleden.
De Statenleden worden om de vier jaar gekozen door de inwoners van de provincie van 18 jaar en ouder met de Nederlandse nationaliteit. Het aantal leden van de Provinciale Staten is afhankelijk van het aantal inwoners per provincie. Er worden deze keer 570 Statenleden gekozen.

TELLEN

De meeste gemeenten tellen vandaag de stemmen op de standaardmanier, namelijk partij en kandidaat tegelijk, meteen na het sluiten van de stembureaus. Maar een aantal telt ook op een experimentele manier. Zij tellen op de verkiezingsavond slechts de stemmen per partij. Dan komt er een voorlopige uitslag. Een dag later tellen de gemeenten, in alle rust, de voorkeursstemmen voor de kandidaten. Dat moet fouten helpen voorkomen.

WATERSCHAPPEN

Vandaag kunt u in de provincie Utrecht ook voor vier waterschappen naar de stembus: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, waterschap Vallei en Veluwe, waterschap Rivierenland en waterschap Vecht, Gooi en Amstel. Voor welke van de vier u naar de stembus kunt is afhankelijk van uw woonplaats. Waterschappen zijn namelijk in waterstroomgebieden opgedeeld.
Het waterschap is een aparte bestuurslaag met een college van dijkgraaf en heemraden. Zij functioneren als dagelijks bestuur. Een dijkgraaf is te vergelijken met een burgemeester en de heemraden met wethouders. Het algemeen bestuur is te vergelijken met een gemeenteraad: daar zitten de volksvertegenwoordigers in op wie u vandaag stemt.
Zodra de eerste uitslagen binnen zijn, kunt u die hieronder terugvinden.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.