Utrechtse politici overtuigd van zwijgcontract bij Veilig Thuis

© RTV Utrecht
UTRECHT - Bij Samen Veilig is er wel degelijk sprake van een zwijgcontract. Dat beweren diverse politieke partijen, na een brief van Wethouder Victor Everhardt. Die informeerde op verzoek van de gemeenteraad bij Samen Veilig over het bestaan van een dergelijk contract.
Het bedrijf geeft aan dat er een contract bestaat, maar wil dat geen zwijgcontract noemen. Utrechtse politici denken daar anders over. RTV Utrecht berichtte eerder al over een zwijgcontract bij Samen Veilig.
Henk van Deún van de PVV: "De Partij voor de Vrijheid heeft in de brief van wethouder Everhardt gelezen, dat er wel degelijk sprake is van een vaststellingsovereenkomst, dat eerder nog publiekelijk door Samen Veilig werd ontkend." Het CDA is blij met het antwoord van de wethouder. Sander van Waveren: "We zien hier het verhaal van RTV Utrecht bevestigd. Blijkbaar worden er ongewenste contracten met gezinnen gesloten over de zorg die geboden of gestopt wordt. Dat past niet bij de rol van Samen Veilig."
Veilig Thuis is het meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld. In Utrecht is Veilig Thuis een onderdeel van Samen Veilig Midden Nederland, een bedrijf dat ook andere vormen van jeugdbescherming aanbiedt. Het contract betreft een Utrechtse familie die te maken kreeg met Veilig Thuis nadat hun baby ernstig ziek werd. Een vertrouwensarts van Veilig Thuis vermoedde dat de ouders het kind zelf ziek maakten, maar daar bleek geen sprake van te zijn. Toch bleef Veilig Thuis de familie lastig vallen.
De ouders eisten dat Veilig Thuis ze verder met rust zou laten en dat hun dossier vernietigd zou worden. Ook wilden ze een schadevergoeding. De ouders spanden diverse procedures aan. Eén daarvan was een tuchtzaak tegen de vertrouwensarts die hen ten onrechte beschuldigd had van het ziek maken van hun eigen kind. Het contract dat tussen de ouders en Samen Veilig is gesloten noemt men een vaststellingsovereenkomst. Eerder schreef RTV Utrecht dat er in dit geval sprake lijkt van een zwijgcontract.
Samen Veilig erkent nu dus dat er zo'n vaststellingsovereenkomst is. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd spreekt van een zwijgcontract als een vaststellingsovereenkomst tussen personen en een zorginstelling een ongewenste inhoud heeft. Er is sprake van een ongewenste inhoud als bijvoorbeeld in de vaststellingsovereenkomst is opgenomen dat de cliënten van de instelling verplicht zijn te zwijgen of als ze afzien van een gang naar de tuchtrechter. Ook als in de vaststellingsovereenkomst staat dat de cliënten afzien van een melding bij de inspectie zelf is er sprake van een zwijgcontract.
De Inspectie geeft aan dat ook een verbod om contact te hebben met journalisten niet mag. Margreeth Fernhout: "Een contract waarbij iemand wordt verboden te spreken met de pers over een incident bij een instelling is wat de inspectie betreft onaanvaardbaar." Henk van Deún is het daar mee eens: "De Partij voor de Vrijheid blijft van mening dat dergelijke overeenkomsten niet bijdragen aan een transparante zorg en verboden moeten worden."
In de casus van de ouders waarmee Samen Veilig een contract heeft gesloten staat inmiddels vast dat vlak na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst de ouders een zaak voor de medische tuchtrechter tegen de vertrouwensarts van Veilig Thuis hebben ingetrokken. Verder hebben familieleden van de ouders bij de gemeenteraad gemeld dat de ouders niet mogen meedoen aan het onderzoek naar het functioneren van Samen Veilig, dat op dit moment in volle gang is.
Aan RTV Utrecht hebben de ouders laten weten, geen mededelingen meer te willen doen. Het zijn allemaal hele sterke aanwijzingen voor de aanwezigheid van een zwijgcontract tussen deze familie en Samen Veilig, maar Samen Veilig blijft dat ontkennen.
Voor Henk van Deún is er geen enkele twijfel: "Als in zo'n overeenkomst een passage is opgenomen dat de familie afziet van een tuchtrechtzaak tegen een vertrouwensarts en dat ze niet meer naar buiten treden over Veilig Thuis, is er gewoon sprake van een zwijgcontract."
Volgens Dimitri Gillissen van de VVD neemt Samen Veilig een risico met de herhaalde ontkenning. "De betreffende vaststellingsovereenkomst heeft kennelijk alle kenmerken van een zwijgcontract. Door dit af te doen als een normale vaststellingovereenkomst lijkt het er sterk op dat Veilig Thuis een hoog spel speelt."
Ook Sander van Waveren vindt het handelen van Samen Veilig niet in de haak. "Het CDA maakt zich zorgen dat hierdoor klachten uit zicht blijven en onvoldoende tot verbetering in de werkwijze leiden."
Wethouder Everhardt schrijft dat het betreffende contract voorgelegd gaat worden aan de Inspectie. De VVD en de PVV zijn daar blij mee. De PVV twijfelt of Samen Veilig het originele contract naar de Inspectie stuurt. "Wij vertrouwen erop dat deze 'geanonimiseerde' versie een volledige versie van de overeenkomst is, inclusief de begeleidende correspondentie en eventuele bijlagen. Wij roepen Veilig Thuis op, om samen met de familie af te stemmen dat juiste en volledige informatie aan de Inspectie Gezondheidszorg wordt verstrekt en wachten het oordeel van de Inspectie af."
Margreeth Fernhout van de inspectie: "We hebben de geanonimiseerde vaststellingsovereenkomst ontvangen van Veilig Thuis Utrecht. We beoordelen deze nog. De resultaten van onze beoordeling zullen we eerst met Veilig Thuis Utrecht bespreken. Daarna maken we ons oordeel openbaar."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.