Amersfoort: tienduizenden huizen en gebouwen van het aardgas af

© RTV Utrecht
AMERSFOORT - Amersfoort gaat wijk voor wijk van het aardgas af. Dat staat in de concept-Warmtevisie van de gemeente. De ambitie is om in 2030 een CO2-neutrale stad te zijn.
Ruim 40 procent van de uitstoot wordt volgens de gemeente veroorzaakt doordat huizen en gebouwen worden verwarmd met aardgas. Daarnaast wordt ermee gekookt. Het gaat om 42.500 eengezinswoningen, 24.000 appartementen en 10.000 andere gebouwen in de stad, zoals kantoren, winkels, scholen en zorginstellingen.

WIJKEN

"Als we in 2030 aardgasvrij willen zijn, moeten er vanaf nu élk jaar drie wijken, met in totaal ruim 6.000 woningen en bijna 900 andere gebouwen worden aangepakt", stelt de gemeente. Voor de wijk Schothorst-Zuid is de gemeente al begonnen met het maken van een wijkwarmteplan.
De fasering per wijk ziet er nu als volgt uit:
- Hoogland, Liendert, De Hoef-West, bedrijventerreinen De Hoef-Oost, De Wieken-Vinkenhoef en Vathorst (start in 2019)
- Nieuwland, Vermeerkwartier, Soesterkwartier, Isselt (mogelijk in 2020)
- Stadskern (binnenstad), Randenbroek, Berg-Zuid, Kattenbroek (mogelijk in 2021)
Per wijk van het aardgas af.
Per wijk van het aardgas af. © Bron: MSG Sustainable Strategies

DE ALTERNATIEVEN

In de Warmtevisie staat welke schone alternatieven Amersfoort wil gebruiken en hoe dit samen met eigenaren, huurders en andere partijen handen en voeten moet gaan krijgen. Er zijn twee belangrijke factoren die mede bepalen wat het beste alternatief is om aardgasvrij te worden: het bouwjaar van de woningen en de warmtevraag per oppervlakte.
In de Warmtevisie worden verschillende oplossingen beschreven. Individueel valt bijvoorbeeld te denken aan warmtepompen, een miniwarmtenet of Warmte-Koude opslag. Voor een groter gebied kan gedacht worden aan een collectief warmtenet. Een warmtenet transporteert warm water via warmteleidingen onder de straat naar woningen en andere gebouwen. Daarmee worden huizen verwarmd. Het afgekoelde water gaat terug, om daarna weer opgewarmd te worden. Dit systeem is alleen rendabel als er voldoende woningen of gebouwen aansluiten.
Bedrijven en vastgoedontwikkelaars kunnen volgens de Warmtevisie ook een belangrijke rol spelen door bijvoorbeeld ruimte te bieden voor zonnepanelen of windmolen(s). Ook wordt gedacht aan innovatieve oplossingen met fossielvrij, duurzaam gas, zoals waterstof of biogas.

WETHOUDER

Wethouder Astrid Janssen: "We zetten vooral in op energiebesparing door goede isolatie. Ook is er veel aandacht voor betaalbaarheid. Voor ongeveer 60 procent van de stad lijkt een warmtenet de warmtevoorziening van de toekomst te zijn. Ik vind het van groot belang dat we hiervoor alleen duurzame, CO2-neutrale energiebronnen gaan gebruiken, zoals energie uit oppervlaktewater of bodemenergie. Door innovatie zullen er de komende jaren ongetwijfeld ook nieuwe technieken en mogelijkheden komen. We kiezen voor een flexibele aanpak, die we - indien nodig of gewenst - kunnen aanpassen."
Veel partners uit de stad hebben volgens de gemeente meegewerkt aan de concept-Warmtevisie: woningcorporaties, netbeheerder Stedin, bedrijven, het lokale energieloket, huurdersvereniging, bewonersinitiatieven en -vertegenwoordigingen, een bank, het waterschap en energieleveranciers.
De concept-Warmtevisie is hier te vinden. Ook heeft de gemeente een filmpje laten maken waarin de plannen worden uitgelegd.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.