Onderzoek zaak-Michael P.: minister en Fivoor nemen aanbevelingen over, burgemeester geschokt

© ANP
DEN DOLDER - De overheid is tekortgeschoten in de bescherming die de samenleving van haar mag verwachten. Dat constateert minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) na lezing van de rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en de Inspectie Justitie & Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Hij neemt alle aanbevolen maatregelen over.
De rapporten schetsen een "pijnlijk beeld", stelt Dekker, die schrijft "diep geraakt'' te zijn. Hij wil met de maatregelen laten zien dat "we door deze afschuwelijke gebeurtenis een harde les hebben geleerd". De minister laat RTV Utrecht desgevraagd weten dat hij bereid is om met inwoners van Den Dolder in gesprek te gaan over de gang van zaken.

TBS

Dekker noemt het "zeer onwenselijk" dat verdachten die behandeling in tbs nodig hebben, die kunnen ontlopen door niet mee te werken aan onderzoek en stelt dat dat niet langer kan gebeuren. Daarnaast wordt een gestructureerde risicotaxatie en delict-analyse verplicht gesteld. Maatschappelijke risico's bij het toekennen van vrijheden aan gedetineerden gaan zwaarder wegen.
Bij uitplaatsing naar forensische zorg wordt het mogelijk gemaakt om ook zonder toestemming van een gedetineerde informatie te delen. Omdat Michael P. dat had geweigerd, was de kliniek in Den Dolder niet op de hoogte van zijn zedenverleden.
De huidige groep gedetineerden die zijn uitgeplaatst naar klinieken en die zijn veroordeeld voor een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf, is volledig doorgelicht. Uit voorzorg zijn waar nodig toegekende vrijheden ingetrokken, schrijft de minister.

REACTIE BURGEMEESTER

Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de burgemeester van Zeist, Koos Janssen. Hij noemt de uitkomsten ronduit schokkend. "De conclusies in beide rapporten geven een ontluisterend beeld. Ze schetsen een opeenstapeling van fouten in de casus Michael P."
De burgemeester heeft zowel de familie van Anne Faber als bewoners en ondernemers van Den Dolder gesproken over de rapporten. "Ik heb aan de minister voor Rechtsbescherming gevraagd om met concrete maatregelen te komen die de veiligheid en veiligheidsbeleving in de samenleving versterken."

REACTIE FIVOOR

Fivoor, waar de kliniek in Den Dolder onder valt, trekt zich de harde conclusies aan en neemt alle aanbevelingen over om het beleid aan te scherpen. Er moet volgens de organisatie bij de plaatsing van patiënten meer aandacht zijn voor de gehele achtergrond en problematiek van betrokkene in het verleden.
"De aangeleverde informatie moet actief op volledigheid worden getoetst. Dat is een verantwoordelijkheid voor alle partijen in de keten, dus ook voor Fivoor", aldus een verklaring. "Een projectplan hiervoor is opgesteld en wordt onverkort uitgevoerd. Samen met de andere ketenpartners zullen de aanbevelingen moeten leiden tot verbetering van het gehele proces van detentie en forensische zorg en veiligheid in en rond de kliniek in Den Dolder."
Fivoor vervolgt: "De tragedie die zich heeft afgespeeld in het najaar van 2017 heeft iedereen geschokt. Ook de medewerkers en andere betrokkenen van FPA Utrecht (voorheen FPA Roosenburg) hebben met afschuw de dood van Anne Faber door patiënt Michael P. meegekregen. Alle medewerkers van FPA Utrecht en Fivoor hebben daarom volledig meegewerkt aan de onderzoeken van de inspecties naar de behandeling en detentieverloop van Michael P. Fivoor voelt zich verantwoordelijk om binnen de mogelijkheden alles op alles te zetten om herhaling te voorkomen en het geschonden vertrouwen door deze verschrikkelijke gebeurtenis te herstellen."

DEBAT

In politiek Den Haag wordt verbolgen gereageerd op de gang van zaken rond Michael P. Oppositiepartij PvdA wil een debat over de aanhoudende problemen rondom zedendelinquenten en tbs. Volgens de partij is er brede steun voor het voorstel. "Dat je kind iets overkomt is al de grootste angst van iedere ouder, maar dat dit misdrijf voorkomen had kunnen - of zelf moeten - worden maakt het verlies onverteerbaar'', aldus PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. Ze spreekt over een lange reeks fouten en blunders tot aan het ministerie toe, die tot het drama hebben geleid. "Het is klaar met de excuses, er moeten nu echt verbeteringen volgen.''

RECLASSERING

Reclassering Nederland onderschrijft de maatregel van de minister om voortaan alle gedetineerden die worden uitgeplaatst naar een instelling voor forensische zorg, en die in dat kader vrijheden krijgen toegekend, verplicht onder reclasseringstoezicht te stellen. "Dit zal bovendien altijd gebeuren op basis van - onder meer - advies van de reclassering. In de zaak van Michael P. was er pas sprake van reclasseringstoezicht nadat betrokkene al een periode vrijheden kreeg toegekend. Ook was de reclassering niet om advies gevraagd en waren de voorwaarden waar de reclassering toezicht op moest houden onvoldoende duidelijk geformuleerd."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.