De Ronde Venen spreekt zich als eerste uit voor groot onderzoek naar SAVE Veilig Thuis

© ANP
DE RONDE VENEN - De gemeenteraad in de Ronde Venen heeft gister een motie aangenomen die oproept om een provinciebreed onderzoek te starten naar SAVE Veillig Thuis. Dat onderzoek moet meer omvatten dan alleen het datalek zoals de Utrechtse wethouder Everhardt (D66) wil.
De motie vraagt wethouder Kiki Hagen (D66) van De Ronde Venen om bij haar collega's in andere gemeentes aan te dringen om het onderzoek uit te breiden. Wim Stam (ChristenUnie/SGP): "Wij willen dat in dat onderzoek ook gekeken wordt naar de bejegening van ouders en omgang met de kinderen, de communicatie en de juistheid van handelen. Verder moet er onderzoek komen naar de geschiktheid van de daarbij toegepaste kennis en deskundigheid en het omgaan met data en informatie. Tenslotte moet er gekeken worden naar de onderlingen doorverwijzing tussen SAVE en Veilig Thuis."

MELDPUNT KINDERMISHANDELING

Stam duidt met dat laatste op het uitzonderlijke feit dat het meldpunt kindermishandeling (Veilig Thuis) is ondergebracht bij een bedrijf dat ook andere jeugdzorg aanbiedt. Rudolp van Olden (VVD) vindt eveneens dat dit meldpunt weg moet bij SAVE en moet worden ondergebracht bij de regionale GGD. Die oproep vindt steeds meer steun, ook het UW-Ouderplatsform pleit daar voor. In de gemeente Utrecht opperde de PVV een dergelijke maatregel. En in Amersfoort heeft Amersfoort2014 vragen gesteld over het aantal doorverwijzingen binnen de eigen organisatie.
SAVE en Veilig Thuis vallen nu nog onder Samen Veilig Midden Nederland. Dit bedrijf is vooralsnog niet bereid om het meldpunt kindermishandeling af te stoten. In een schriftelijke reactie laat het bedrijf weten: "Nee, dat is op dit moment geen onderwerp van gesprek."

HONDERDEN KLACHTEN

De afgelopen twee jaar zwelt de kritiek op SAVE en Veilig Thuis aan. Bij RTV Utrecht meldden zich honderden gezinnen met klachten. Die klachten spitsen zich toe op een gebrek aan waarheidsvinding bij de organisatie, een enorm verloop in personeel en rapporten die niet deugen. Daarnaast doet de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek naar mogelijke ongewenste zwijgcontracten bij het bedrijf. Ook mederwerkers van het bedrijf liggen onder vuur, ze zouden foute diagnoses stellen.
Dit onderzoek is nodig in het belang van de ouders en de gemeente, maar ook in het belang van SAVE Veilig Thuis zelf
Wim Stam - ChristenUnie SGP
Het bedrijf zelf heeft niet het idee dat ze veel fout doen. Alleen in de communicatie gaat er iets mis, aldus woordvoerder Harriët Koelewijn van Samen Veilig: "Als directie zijn we de afgelopen periode er onvoldoende in geslaagd om proactief de complexiteit van ons werk uit te dragen naar burgers en professionals. De werkzaamheden van SAVE en Veilig Thuis Utrecht vinden plaats in de context van een maatschappelijke opdracht: iedereen heeft recht op een veilig thuis. We hebben te weinig vanuit deze opdracht de verbinding weten te leggen naar burgers en professionals."

SLECHTE COMMUNICATIE

Het bedrijf geeft aan dat ze alleen op het gebied van communicatie verbeteringen willen aanbregen, over het veranderen van processen of verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening zegt het bedrijf niets: "Over de dilemma's van ons werk en de eventuele impact voor een gezin zullen we als directie meer open en transparant zijn in al onze contacten met cliënten, professionals en andere betrokkenen."
De gemeenteraad van Utrecht gaf gister aan dat het deze houding van Samen Veilig ongepast vindt. Wethouder Everhardt noemde het bedrijf 'in zich zelf gekeerd'. En ook diverse partijen in de Utrechtse raad verwijten het bedrijf een gebrek aan zelfinzicht. In De Ronde Venen pleiten ze daarom voor een groot onderzoek. De aangenomen motie is daarvoor de eerste aanzet. Wim Stam: "Ik ben er heel blij mee omdat ik denk dat we hiermee als raad unaniem het signaal hebben afgegeven dat dit onderzoek nodig is in het belang van de ouders en de gemeente, maar ook in het belang van SAVE Veilig Thuis zelf."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.