Fietsers lopen gevaar en auto's rijden te hard, volgens Meldpunt Onveilig Verkeer

© RTV Utrecht / Pixabay
PROVINCIE UTRECHT/UTRECHT - Auto's die te hard rijden en enge kruispunten maken het verkeer in de provincie Utrecht onveilig. Vooral fietsers lopen gevaar en de stad Utrecht heeft een groot imagoprobleem als het om verkeersveiligheid gaat. Dat beeld tekent zich af na een analyse van meer dan twintigduizend reacties die RTV Utrecht heeft geïnventariseerd.
In ons Meldpunt Onveilig Verkeer verzamelden we twee weken lang situaties die volgens mensen in de provincie Utrecht een risico vormen. Deelnemers konden op een digitale kaart onder meer aangeven op welke wegen gevaar dreigt, wat daar volgens hen de oorzaak van is en voor wie de situatie het gevaarlijkst is. Uiteindelijk prikten ze 2261 vlaggetjes op de kaart van Utrecht en daar werd vervolgens 19.096 keer op gestemd.
Bijna de helft van de gemelde locaties (1005) ligt in de gemeente Utrecht, op ruime afstand gevolgd door De Bilt (154), Zeist (137), Utrechtse Heuvelrug (110) en Amersfoort (108). Omgerekend per tienduizend inwoners scoren De Bilt en Utrecht ook hoog, maar geven de 65 meldingen in Bunnik, Odijk en Werkhoven de gemeente Bunnik juist een koppositie. De wegen in deze gemeenten zijn niet per definitie het gevaarlijkst, maar ze trokken wel het meest de aandacht van de deelnemers aan het meldpunt.
(Het artikel gaat verder onder de grafiek.)
Als we binnen de 26 Utrechtse gemeenten inzoomen dan zien we dat het stationsgebied van Utrecht en het dorp Groenekan wedijveren om het hoogste aantal meldingen.
Op straatniveau werd al tijdens het onderzoek vrij snel duidelijk dat de 't Goylaan, de kruising tussen het Smakkelaarsveld en het kruispunt Leuvenlaan / Universiteitsweg bij de uitslag het meest in het oog zouden springen. Die Utrechtse locaties eindigden dan ook bovenaan het lijstje van tien locaties waar het meest over werd gereageerd.
Vooral fietsers zijn onderweg in de provincie Utrecht kwetsbaar, vinden de melders. Deelnemers aan het Meldpunt Onveilig Verkeer moesten een keuze maken voor welke verkeersdeelnemer hun locatie het gevaarlijkst is en een overgrote meerderheid van 58 procent (1309 melders) besloot dat vooral tweewielers risico's lopen, gevolgd door voetgangers (429 meldingen, 19 procent) en de auto (406 meldingen, 18 procent).
Ook vroegen we aan inwoners van de provincie te kiezen waarom de locatie zo gevaarlijk is. Auto's die te hard rijden (883 melders, 39 procent) en gevaarlijke kruispunten (817 melders, 36 procent) zijn samen goed voor driekwart van alle onveilige situaties op de kaart. Bovendien viel bij de mogelijkheid om zelf een andere oorzaak in te vullen op dat ook daar vaak combinaties met gevaarlijke kruisingen en te snelle automobilisten werden gemaakt.
De meeste gevaarlijke verkeerssituaties werden binnen de bebouwde kom gemeld, zowel bij RTV Utrecht als bij de andere regionale omroepen die in dezelfde periode een meldpunt hadden ingericht. Iets meer dan 80 procent van de locaties in Utrecht ligt in bewoond gebied, ongeveer vergelijkbaar met het landelijke beeld.
Tot slot maken we met hulp van de gegevens van alle dertien regionale omroepen nog een vergelijking met andere provincies. Dan valt op dat ook landelijk fietsers verreweg het meest worden genoemd als weggebruikers met een hoog risico, maar nergens scoren ze zo hoog als in de provincie Utrecht.
Alle verzamelde gegevens uit het Meldpunt Onveilig Verkeer van RTV Utrecht, met uitzondering van eventueel ingevulde contactgegevens van de deelnemers, worden beschikbaar gesteld voor instanties en onderzoekers die zich met verkeersveiligheid bezighouden.
Bekijk hieronder welke locaties zijn gemeld en welke informatie daarbij is ingevuld. Nieuwe plaatsen melden is niet langer mogelijk.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.