Verkeersveiligheid in groeiende provincie Utrecht "heel grote uitdaging"

© Pixabay
PROVINCIE UTRECHT/UTRECHT - Om van Utrecht een veilige fietsprovincie te maken moet er nog veel gebeuren. En ook als minister Cora van Nieuwenhuizen het aantal verkeersdoden wil terugbrengen naar nul, dan is er in de provincie Utrecht nog veel werk aan de winkel, voor bestuurders maar ook voor de weggebruikers zelf. Dat blijkt uit het verkeersonderzoek dat RTV Utrecht afgelopen weken heeft gehouden.
RTV Utrecht richtte op 8 april het Meldpunt Onveilig Verkeer in, om te achterhalen welke verkeerssituaties in de provincie door inwoners als gevaarlijk worden gezien. Dat leverde in twee weken ruim twintigduizend reacties op. De resultaten tonen aan dat vooral fietsers last hebben van de risico's, terwijl te hard rijdende automobilisten en gevaarlijke kruisingen het meest als oorzaak worden aangewezen. De helft van de meldingen werd in de stad Utrecht gedaan.

HELE ROUTE VEILIG MAKEN

Gedeputeerde Dennis Straat van de provincie Utrecht zegt zich wel te herkennen in de uitkomsten van het publieksonderzoek. "In onze provincie wordt heel erg veel gefietst", zegt hij. "Dat moeten we ook zo houden. Fietsers voelen zich vaker onveilig op knooppunten of als verkeer zich mengt. Hoe beter we dit totale beeld krijgen, hoe beter we weten waar we het aan kunnen pakken."
Provinciebestuurder Straat wijst erop dat veel van de locaties uit het meldpunt onder verantwoordelijkheid van een gemeente vallen. Hij vindt het belangrijk dat elke melding in een groter geheel wordt gezien. "We kijken met gemeenten naar het hele netwerk. Niet één plekje oplossen, maar een hele route goed en veilig maken. Dus als we de wegen aanpakken dan doen we dat samen van A naar B."
Er gebeurt niets, maar het is wel onveilig.
Erwin Hesselink, verkeersveiligheidsexpert

GEVOEL VAN ONVEILIGHEID

Volgens verkeersveiligheidsexpert Erwin Hesselink uit Houten is een gevoel van onveiligheid lastig te meten. Daarom reageerde hij enthousiast toen het Meldpunt Onveilig Verkeer in april van start ging. "Uit het onderzoek van RTV Utrecht wordt zichtbaar welke locaties onveilig voelen, wie daarbij betrokken zijn en waarom. De resultaten kun je vergelijken met andere onderzoeken en zo wordt duidelijk of plekken onveilig zijn."
Het meldpunt van RTV Utrecht geeft niet direct weer waar het verkeer daadwerkelijk gevaarlijk is, maar juist waar mensen dagelijks ongevallen verwachten. "Onveiligheid op de weg bestaat uit vier dingen", zegt Hesselink. "Het gaat om ongelukken, schaderijdingen, conflicten tussen verkeersdeelnemers en gevoelens van onveiligheid. Kwetsbare verkeersdeelnemers worden met veel geconfronteerd. Ze voelen dan weinig bescherming en geen overzicht. Er gebeurt niets, maar het is wel onveilig."

FIETSERS

Dat fietsers vaak aangewezen worden als weggebruikers die gevaar lopen verbaast verkeersdeskundige Hesselink niet. "Als fietsers bij een onveilige situatie betrokken raken, dan is er kans op een ernstige afloop. En dan voelen die mensen zich dus ook kwetsbaar."
Als mensen uit de auto stappen en gaan fietsen, dan zijn er minder auto's op de weg en wordt het overzichtelijker.
Gedeputeerde Dennis Straat
"Ik denk dat we in heel Nederland voor een belangrijke vraagstuk staan", zegt gedeputeerde Straat. "Het aantal verkeersslachtoffers neemt toe - vooral op de fiets - en dat moet naar beneden. Als mensen uit de auto stappen en gaan fietsen, dan zijn er minder auto's op de weg en wordt het overzichtelijker. Maar in een groeiende provincie als de onze is dat echt een heel grote uitdaging."

NUL VERKEERSDODEN

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur presenteerde eind vorig jaar een plan om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen, waarin kabinet, provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties nauw gaan samenwerken. Van Nieuwenhuizen wil zelfs terug naar nul verkeersdoden. Of dat kans van slagen heeft is volgens verkeersveiligheidsadviseur Hesselink niet eens zo'n relevante vraag. "Draai het maar eens om. Als je zegt dat je het niet haalt, dan accepteer je dus doden in het verkeer. Je moet er naartoe werken."
Dat vindt ook gedeputeerde Straat. "Elk slachtoffer is er een teveel" zegt hij. "Bij aanwijsbare plekken kun je er wel wat aan doen. Maar het zit 'm soms ook gewoon in gedrag. Dat soort vraagstukken moeten we ook oplossen met verkeerseducatie en training." Verkeersveiligheid is volgens Straat namelijk niet alleen een zaak van bestuurders en wegwerkers. "Jongeren appen op de fiets, ouderen rijden steeds sneller op de elektrische fiets. Die twee dingen moeten we aanpakken, maar mensen moeten ook zelf hun gedrag aanpassen."
Fietsers lopen gevaar in Utrecht, maar kunnen daar zelf ook wat aan doen

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.