UMC berispt 'onzorgvuldige' Sitskoorn

UTRECHT - Professor in de neuropsychologie Margriet Sitskoorn heeft een berisping gekregen van het UMC Utrecht. Aanleiding is een artikel in Vrij Nederland waarin wordt gesteld dat ze plagiaat zou hebben gepleegd.
Sitskoorn zou in 2004 in het tijdschrift Neuropraxis en in haar boek Het maakbare brein teksten zonder volledige bronvermelding hebben overgenomen.
De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht heeft naar aanleiding hiervan de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Universiteit Utrecht (CWI) gevraagd te onderzoeken of Sitskoorn zich daadwerkelijk schuldig heeft gemaakt aan schending van de normen voor integer wetenschappelijk handelen.
Deze commissie deed oktober vorig jaar uitspraak, waarna het UMC een voorlopig besluit nam. Daarop tekende Sitskoorn bezwaar aan bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI).
Zowel het CWI als het LOWI concluderen dat er sprake is van schending van de wetenschappelijke integriteit in één van de artikelen in Neuropraxis. Ten aanzien van een passage in het boek Het maakbare brein vindt zowel het LOWI als het CWI dat sprake is geweest van 'onzorgvuldig handelen', maar niet van plagiaat.
Sitskoorn heeft volgens beide commissies niet te kwader trouw gehandeld. Ze zegt de zaak te betreuren en heeft gezegd lering te trekken uit deze ervaring. Ze heeft inmiddels een correctie laten doorvoeren in het boek Het maakbare brein.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.