"Gemeenten zelf verantwoordelijk voor naleving eisen kinderopvangcentra"

© RTV Utrecht
BILTHOVEN - Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de eisen die zijn gesteld aan kinderopvangorganisaties. Daarom gaat staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken zich niet bemoeien met de situatie rond Kinderdagverblijf Montessori Bilthoven.
De PvdA in de Tweede Kamer had opheldering van de staatssecretaris gevraagd nadat de GGD regio Utrecht forse misstanden had geconstateerd na inspecties bij het kinderdagverblijf in Bilthoven. Zo stond één beroepskracht niet ingeschreven in het personenregister en had deze persoon ook geen Verklaring omtrent gedrag. Ook was er een giftige plant in het pand aanwezig en lagen schoonmaakartikelen binnen het bereik van kinderen.
De misstanden waren voor de PvdA aanleiding om de staatssecretaris om opheldering te vragen. Die laat nu weten dat de GGD het toezicht in opdracht van gemeenten uitvoert. De gemeente kan vervolgens besluiten of er wordt opgetreden en welke middelen daarvoor worden ingezet.

ANDERE LOCATIES

Eerder werd bekend dat andere kinderopvangcentra die onder dezelfde investeringsclub vallen ook te maken hebben met misstanden. Ook daarover stelde de PvdA vragen aan de staatssecretaris. Maar volgens Van Ark richten inspecties in de kinderopvang zich op afzonderlijke locaties, waardoor overtredingen bij één vestiging niet automatisch leiden tot maatregelen op een andere locatie.
"Wel kunnen uitkomsten van inspecties op een locatie gevolgen hebben voor de intensiteit van het toezicht op andere locaties van dezelfde houder. Gemeenten en GGD'en kunnen gezamenlijk beoordelen wanneer dit nodig is en hoe dit kan worden vormgegeven", aldus de staatssecretaris in antwoord op de Kamervragen.
De situatie in Bilthoven was echter voor de gemeente De Bilt en de GGD aanleiding om ook andere locaties in de regio Utrecht te inspecteren. Bij die vestigingen is het toezicht geïntensiveerd.

SLUITING

Nadat de misstanden werden geconstateerd, moest het kinderdagverblijf in Bilthoven een week dicht. De vestiging ging daarna weer open, maar sindsdien staat het onder verscherpt toezicht.
De kinderopvang heeft inmiddels besloten om definitief te sluiten. Ouders werden daarover eerder via een brief op de hoogte gesteld. "De gebeurtenissen van de afgelopen periode heeft onder andere doen beseffen dat de locatie in Bilthoven niet veel ontwikkelingskansen heeft. Om die reden is het besluit genomen om per 1 juni 2019 geen kinderopvang meer aan te bieden op deze locatie."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.