VVD stelt Kamervragen over Samen Veilig / Veilig Thuis Utrecht

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
UTRECHT - Het VVD-Kamerlid Judith Tielen gaat vragen stellen aan minister Hugo de Jonge over Samen Veilig Midden-Nederland. Het Utrechtse kamerlid maakt zich zorgen over de kwaliteit van de instelling. Ze vindt dat Veilig Thuis Utrecht en SAVE teveel tegen elkaar aanschurken.
Samen Veilig Midden-Nederland is een bedrijf met twee onderdelen. Het eerste onderdeel, Veilig Thuis Utrecht, is het advies- en meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld. SAVE of Samen Veilig is de tweede poot van het bedrijf, die levert jeugdbescherming en -reclassering. "We doen iets niet goed, alles in de keten is gelieerd aan elkaar," aldus Tielen. "Ik heb via mail en in gesprekken heel veel klachten gekregen over zogenoemde Gecertificeerde Instellingen, zoals SAVE. Er zijn twee regio's die er negatief uitspringen, dat zijn Nijmegen en Utrecht."
VVD Tweede Kamer stelt vragen over functioneren Samen Veilig Midden-Nederland

KWETSBARE KINDEREN

Volgens het Kamerlid ontstaan veel van de problemen doordat SAVE en Veilig Thuis te veel en te nauw samenwerken. Zij wil van de minister weten of het wel zo verstandig is om deze twee taken zou nauw met elkaar verweven te laten zijn.
Maar het gaat op nog een vlak fout, en dat is de Raad voor de Kinderbescherming. Tielen vindt dat de rol van de Raad versterkt moet worden. Die doet veel te weinig onafhankelijk onderzoek, zij nemen de rapporten en adviezen van Veilig Thuis Utrecht klakkeloos over en dienen die in bij de kinderrechter. Daardoor is het mogelijk dat kinderen op basis van foute gegevens uit huis worden geplaatst. En daarmee worden families en kinderen ten onrechte getraumatiseerd. "In Nederland zijn procentueel veel meer uithuisplaatsingen dan in de ons omringende landen. Het gaat hier om kwetsbare kinderen. Maar ouders met kinderen zijn ook kwetsbaar, daar moet je zorgvuldig mee omgaan."
Er zijn twee regio's die er negatief uitspringen, dat zijn Nijmegen en Utrecht.
Judith Tielen - Tweede Kamer (VVD)
Het Kamerlid stelt op basis van haar contacten vast dat Samen Veilig niet goed functioneert: "Een Gecertificeerde Instelling moet naast de ouders staan en niet tegenover ze. Ik zie in de praktijk dat dat laatste vaak het geval is." Ook vindt het Kamerlid dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een grotere rol moet gaan spelen in het traject. Tot nu toe kijkt de inspectie vooral of de procedures van een instelling op orde zijn. Maar aan de nuttige uitvoering daarvan wordt geen aandacht besteed. "Ik vind dat de IGJ moet bestuderen of besluiten die genomen worden aansluiten bij de kennis over de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen.

DATALEK

Het kamerlid geeft verder aan dat het recente datalek bij Veilig Thuis / Samen Veilig aantoont dat dat het bedrijf te weinig alert is op belangen van betrokkenen, bijvoorbeeld als het gaat om dossiers. Maar ze benadrukt dat de gemeente en de wethouder primair verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de ingekochte zorg, en dat de rol van de minister en de Tweede Kamer beperkt blijft tot het vormgeven van het stelsel van jeugdbescherming en aansturen van de IGJ.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.