Ook Bunnik verwacht gaten in de begroting; gemeente komt komende jaren tonnen tekort

© RTV Utrecht
BUNNIK - De gemeente Bunnik verwacht de komende jaren een tekort op de begroting. Voor volgend jaar wordt een tekort verwacht van 712.000 euro. Ook de jaren daarna denkt de gemeente een financieringsgat van enkele tonnen per jaar te hebben.
Dat blijkt uit de kadernota 2020-2023. De tekorten worden vooral veroorzaakt doordat de gemeente meer geld kwijt is aan Jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De gemeente wijst hiervoor ook met een beschuldigende vinger naar de Rijksoverheid en zegt dat de vergoeding van het rijk niet in verhouding staat tot de kosten van die zorg.
Ondanks de sombere vooruitzichten, maakt de gemeente zich nog niet veel zorgen. De zomer zal worden gebruikt om financiële dekking te vinden voor de gaten in de begroting. Daarna moet er een meerjarenbegroting klaarliggen voor de gemeenteraad waarin de inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn.
Daarmee is de situatie in Bunnik nog niet zo nijpend als in veel andere Utrechtse gemeenten, waar de tekorten hoger oplopen. Gisteren maakte Woudenberg bekend te moeten bezuinigen vanwege de stijgende kosten voor Jeugdzorg. Ook de nabijgelegen gemeente Utrechtse Heuvelrug 5,6 miljoen euro bezuinigen om de begroting sluitend te krijgen. De gemeente vroeg daar onder meer de inwoners om met suggesties te komen.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.